World Cup 2018 Highlights

World Cup 2018 Highlights

Congo Vs Uganda play off WC 2018

Congo 1-1 Uganda


13 Nov 2017

World Cup 2018 Highlights

Ghana Vs Egypt play off WC 2018

Ghana 1-1 Egypt


13 Nov 2017

World Cup 2018 Highlights

Thụy Sĩ vs Ireland play off WC 2018

Thụy Sĩ 0-0 Ireland


13 Nov 2017

World Cup 2018 Highlights

Thụy Điển vs Ý play off WC 2018

Thụy Điển 1-0 Ý


11 Nov 2017

World Cup 2018 Highlights

N.Ireland vs Thụy sĩ play off WC 2018

N.Ireland 0-0 Thụy Điển


10 Nov 2017

World Cup 2018 Highlights

Croatia Vs Hy lạp play off WC 2018

Croatia 4-1 Hy lạp


10 Nov 2017

World Cup 2018 Highlights

Highlight: Brazil vs Chile vòng loại WC 2018

Brazil 3 : 0 Chile


11 Oct 2017

World Cup 2018 Highlights

Highlight: Ecuador vs Argentina vòng loại WC 2018

Ecuador 1-3 Argentina


11 Oct 2017

World Cup 2018 Highlights

Highlight: Albania vs Ý vòng loại WC 2018

Albania 0-1 Ý


10 Oct 2017

World Cup 2018 Highlights

Highlight: Israel vs Tây Ban Nha vòng loại WC 2018

Israel 0-1 Tây Ban Nha


10 Oct 2017

World Cup 2018 Highlights

Highlight: Lithuania vs England vòng loại WC 2018

Lithuania 0-1 England


09 Oct 2017

World Cup 2018 Highlights

Highlight: Germany vs Azerbaijan vòng loại WC 2018

Germany 5-1 Azerbaijan


09 Oct 2017

World Cup 2018 Highlights

Highlight: Spain vs Albania vòng loại WC 2018

Spain 3-0 Albania


07 Oct 2017

World Cup 2018 Highlights

Highlight: Argentina vs Peru vòng loại WC 2018

Argentina 0-0 Peru


06 Oct 2017

World Cup 2018 Highlights

Highlight: Bolivia vs Brazil vòng loại WC 2018

Bolivia 0-0 Brazil


06 Oct 2017

World Cup 2018 Highlights

Highlight: N.Ireland vs Germany vòng loại WC 2018

N.Ireland 1-3 Germany


06 Oct 2017

World Cup 2018 Highlights

Highlight: England vs Slovenia vòng loại WC 2018

England 1-0 Slovenia


06 Oct 2017