Uefa Nations Team Hightlights

Uefa Nations Team Hightlights

Serbia Vs Nga: Clip bàn thắng nhóm 3 bảng B Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 3 bảng B Nations League 2020-21 giữa Serbia và Nga


19 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Anh Vs Iceland: Clip bàn thắng nhóm 2 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 2 bảng A Nations League 2020-21 giữa Anh và Iceland


19 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Ba Lan Vs Hà Lan: Clip bàn thắng nhóm 1 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 1 bảng A Nations League 2020-21 giữa Ba Lan và Hà Lan


19 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Wales Vs Phần Lan: Clip bàn thắng nhóm 4 bảng B Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 4 bảng B Nations League 2020-21 giữa Wales và Phần Lan


19 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Bỉ Vs Đan Mạch: Clip bàn thắng nhóm 2 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 2 bảng A Nations League 2020-21 giữa Bỉ và Đan Mạch


19 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Bosnia & Herzegovina Vs Ý: Clip bàn thắng nhóm 1 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 1 bảng A Nations League 2020-21 giữa Bosnia & Herzegovina và Ý


19 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Tây Ban Nha Vs Đức: Clip bàn thắng nhóm 4 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 4 bảng A Nations League 2020-21 giữa Bỉ và Anh


18 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Pháp Vs Thụy Điển: Clip bàn thắng nhóm 3 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 3 bảng A Nations League 2020-21 giữa Pháp và Thụy Điển


18 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Croatia Vs Bồ Đào Nha: Clip bàn thắng nhóm 3 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 3 bảng A Nations League 2020-21 giữa Croatia và Bồ Đào Nha


18 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Bỉ vs Anh: Clip bàn thắng nhóm 2 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 2 bảng A Nations League 2020-21 giữa Bỉ và Anh


16 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Thổ Nhĩ Kỳ Vs Nga: Clip bàn thắng nhóm 3 bảng B Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 3 bảng B Nations League 2020-21 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga


16 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Wales Vs Ireland: Clip bàn thắng nhóm 4 bảng B Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 4 bảng B Nations League 2020-21 giữa Wales và Ireland


16 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Slovakia Vs Scotland: Clip bàn thắng nhóm 2 bảng B Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 2 bảng B Nations League 2020-21 giữa Slovakia và Scotland


16 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Đan Mạch Vs Iceland: Clip bàn thắng nhóm 2 bảng B Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 2 bảng B Nations League 2020-21 giữa Đan Mạch 2-1 Iceland


16 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Ý Vs Ba Lan: Clip bàn thắng nhóm 1 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 1 bảng A Nations League 2020-21 giữa Ý và Ba Lan


16 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Hà Lan Vs Bosnia & Herzegovina: Clip bàn thắng nhóm 1 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 1 bảng A Nations League 2020-21 giữa Hà Lan và Bosnia & Herzegovina


16 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Thụy Sĩ Vs Tây Ban Nha: Clip bàn thắng nhóm 4 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 4 bảng A Nations League 2020-21 giữa Thụy Sĩ và Tây Ban Nha


15 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Đức Vs Ukraine: Clip bàn thắng nhóm 4 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 4 bảng A Nations League 2020-21 giữa Đức và Ukraine


15 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Thụy Điển Vs Croatia: Clip bàn thắng nhóm 3 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 3 bảng A Nations League 2020-21 giữa Thụy Điển và Croatia


15 Nov 2020

Uefa Nations Team Hightlights

Bồ Đào Nha Vs Pháp: Clip bàn thắng nhóm 3 bảng A Nations League 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng nhóm 3 bảng A Nations League 2020-21 giữa Bồ Đào Nha và Pháp


15 Nov 2020