uefa champions league highlights

Champions League highlights

Lyon Vs SL Benfica: Clip bàn thắng vòng bảng UCL

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Lyon và SL Benfica


06 Nov 2019

Champions League highlights

Borussia Dortmund Vs Inter Milan: Clip bàn thắng vòng bảng UCL

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Borussia Dortmund và Inter Milan


06 Nov 2019

Champions League highlights

Chelsea Vs Ajax Amsterdam: Clip bàn thắng vòng bảng UCL

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Chelsea và Ajax Amsterdam


06 Nov 2019

Champions League highlights

Barcelona Vs Slavia Prague: Clip bàn thắng vòng bảng UCL

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Barcelona và Slavia Prague


06 Nov 2019

Champions League highlights

Liverpool Vs Salzburg: Clip bàn thắng vòng bảng UCL

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Liverpool và Salzburg


03 Oct 2019

Champions League highlights

Leipzig Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng bảng UCL

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Leipzig và Lyon


03 Oct 2019

Champions League highlights

Genk Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng bảng UCL

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Genk và Napoli


03 Oct 2019

Champions League highlights

Lille Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng bảng UCL

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Lille và Chelsea


03 Oct 2019

Champions League highlights

Barcelona Vs Inter Milan: Clip bàn thắng vòng bảng UCL

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Barcelona và Inter Milan


03 Oct 2019

Champions League highlights

Slavia Praha Vs Dortmund: Clip bàn thắng vòng bảng UCL

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Slavia Praha và Dortmund


03 Oct 2019

Champions League highlights

Real Madrid Vs Club Brugge: Clip bàn thắng vòng bảng UCL

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Real Madrid và Club Brugge


03 Oct 2019

Champions League highlights

Man City Vs Zagreb: Clip bàn thắng vòng bảng Champions League

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Man City Vs Zagreb


03 Oct 2019

Champions League highlights

Tottenham Vs Bayern: Clip bàn thắng vòng bảng Champions League

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Tottenham Vs Bayern


03 Oct 2019

Champions League highlights

Juventus Vs Leverkusen: Clip bàn thắng vòng bảng Champions League

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Juventus Vs Leverkusen


03 Oct 2019

Champions League highlights

Bayern Vs Crvena Zvezda: Clip bàn thắng vòng bảng Champions League

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Bayern và Crvena Zvezda


19 Sep 2019

Champions League highlights

PSG Vs Real Madrid: Clip bàn thắng vòng bảng Champions League

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa PSG và Real Madrid


19 Sep 2019

Champions League highlights

Atletico Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng bảng Champions League

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Atletico và Juventus


19 Sep 2019

Champions League highlights

Shakhtar Vs Man City: Clip bàn thắng vòng bảng Champions League

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Shakhtar và Man City


19 Sep 2019

Champions League highlights

Olympiakos Vs Tottenham: Clip bàn thắng vòng bảng Champions League

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Olympiakos và Tottenham


19 Sep 2019

Champions League highlights

Inter Vs Slavia Prague: Clip bàn thắng vòng bảng Champions League

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Champions League mùa giải 2019-2020 giữa Inter và Slavia Prague


18 Sep 2019