uefa champions league highlights

Champions League highlights

Man City Vs Chelsea: Clip bàn thắng trận chung kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận chung kết UCL 2020-21 giữa Man City và Chelsea


30 May 2021

Champions League highlights

Chelsea Vs Real Madrid: Clip bàn thắng vòng lượt về bán kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng lượt đi về bán kết UCL 2020-21 giữa Chelsea và Real Madrid


06 May 2021

Champions League highlights

Manchester City Vs Paris Saint-Germain: Clip bàn thắng vòng lượt về bán kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng lượt đi về bán kết UCL 2020-21 giữa Manchester City và Paris Saint-Germain


05 May 2021

Champions League highlights

PSG Vs Manchester City: Clip bàn thắng vòng lượt đi bán kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng lượt đi tứ kết UCL 2020-21 giữa PSG và Manchester City


29 Apr 2021

Champions League highlights

Real Madrid vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng lượt đi bán kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng lượt đi tứ kết UCL 2020-21 giữa Porto và Chelsea


28 Apr 2021

Champions League highlights

Dortmund Vs Man City: Clip bàn thắng vòng lượt về tứ kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng lượt đi về tứ kết UCL 2020-21 giữa Dortmund và Man City


15 Apr 2021

Champions League highlights

Liverpool Vs Real Madrid: Clip bàn thắng vòng lượt về tứ kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng lượt đi về kết UCL 2020-21 giữa Liverpool và Real Madrid


15 Apr 2021

Champions League highlights

PSG Vs Bayern Munich: Clip bàn thắng vòng lượt về tứ kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng lượt đi về kết UCL 2020-21 giữa PSG và Bayern Munich


14 Apr 2021

Champions League highlights

Chelsea Vs Porto: Clip bàn thắng vòng lượt về tứ kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng lượt đi về kết UCL 2020-21 giữa Chelsea và Porto


14 Apr 2021

Champions League highlights

Porto Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng lượt đi tứ kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng lượt đi tứ kết UCL 2020-21 giữa Porto và Chelsea


08 Apr 2021

Champions League highlights

Bayern Munich Vs Paris Saint-Germain: Clip bàn thắng vòng lượt đi tứ kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng lượt đi tứ kết UCL 2020-21 giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain


08 Apr 2021

Champions League highlights

Man City Vs Dortmund: Clip bàn thắng vòng lượt đi tứ kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng lượt đi tứ kết UCL 2020-21 giữa Man City và Dortmund


07 Apr 2021

Champions League highlights

Real Madrid Vs Liverpool: Clip bàn thắng lượt đi tứ kết UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng lượt đi tứ kết UCL 2020-21 giữa Real Madrid và Liverpool


07 Apr 2021

Champions League highlights

Chelsea Vs Atletico Madrid: Clip bàn thắng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21 giữa Chelsea và Atletico Madrid


18 Mar 2021

Champions League highlights

Bayern Munich Vs Lazio: Clip bàn thắng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21 giữa Bayern Munich và Lazio


18 Mar 2021

Champions League highlights

Real Madrid Vs Atalanta: Clip bàn thắng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21 giữa Real Madrid và Atalanta


17 Mar 2021

Champions League highlights

Manchester City Vs Monchengladbach: Clip bàn thắng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21 giữa Manchester City và Monchengladbach


17 Mar 2021

Champions League highlights

Liverpool Vs Leipzig: Clip bàn thắng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21 giữa Liverpool và Leipzig


11 Mar 2021

Champions League highlights

Paris Saint-germain Vs Barcelona: Clip bàn thắng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21 giữa Paris Saint-Germain và Barcelona


11 Mar 2021

Champions League highlights

Dortmund Vs Sevilla: Clip bàn thắng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng vòng 16 đội lượt về UCL 2020-21 giữa Dortmund và Sevilla


10 Mar 2021