Trực Tiếp

U19 Việt Nam 1-1 U19 Jodan

U19 Việt Nam:  Y Ê li Ni Ê (thủ môn), Văn Tới, Hoàng Việt Anh, Văn Xuân, Xuân Tú, Hữu Thắng, Bảo Toàn, Mạnh Dũng, Văn Công, Bá Sang.

U19 Jodan:  

Link 2