Tag: với mức phí chuyển nhượng là 14.5 triệu bảng.