Các bạn có tin đây là show thời trang ko? Tôi chỉ để đó và…, các bạn hãy xem và bình luận nhé.