line-icon

highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Manchester City vs Brighton :Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Manchester City và Brighton vòng 4 ngoại hạng Anh (mùa giải 2019-2020)


01 Sep 2019

Premier league highlights

Tottenham vs Newcastle:Clip bàn thắng vòng 3 ngoại hạng Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Tottenham và Newcastle vòng 3 ngoại hạng Anh (mùa giải 2019-2020)


26 Aug 2019

Premier league highlights

Bournemouth vs Man City: Clip bàn thắng vòng 3 ngoại hạng Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Bournemouth và Man City vòng 3 ngoại hạng Anh (mùa giải 2019-2020)


25 Aug 2019

Premier league highlights

Liverpool Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 2 ngoại hạng Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Liverpool và Arsenal vòng 3 ngoại hạng Anh (mùa giải 2019-2020)


25 Aug 2019

Premier league highlights

Wolves vs Manchester United: Clip bàn thắng vòng 2 ngoại hạng Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Wolves vs Manchester United vòng 2 ngoại hạng Anh (mùa giải 2019-2020)


20 Aug 2019

Premier league highlights

Chelsea Vs Leicester City: Clip bàn thắng vòng 2 ngoại hạng Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Chelsea và Leicester City vòng 2 ngoại hạng Anh (mùa giải 2019-2020)


19 Aug 2019

Premier league highlights

West Ham vs Man City: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa West Ham và Man City vòng 1 ngoại hạng Anh (mùa giải 2019-2020)


11 Aug 2019

Premier league highlights

Tottenham vs Aston Villa: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Tottenham vs Aston Villa vòng 1 ngoại hạng Anh (mùa giải 2019-2020)


11 Aug 2019

Premier league highlights

Brighton 1-4 Manchester City: Clip bàn thắng vòng 38 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Brighton và Manchester City vòng 38 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


13 May 2019

Premier league highlights

Liverpool 2-0 Wolves: Clip bàn thắng vòng 38 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Liverpool và Wolves vòng 38 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


13 May 2019

Premier league highlights

Burnley 1-3 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 38 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Burnley và Arsenal vòng 38 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


13 May 2019

Premier league highlights

Arsenal 1-1 Brighton: Clip bàn thắng vòng 37 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và Brighton vòng 37 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


06 May 2019

Premier league highlights

Chelsea 3-0 Watford: Clip bàn thắng vòng 37 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Chelsea và Watford vòng 37 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


06 May 2019

Premier league highlights

Huddersfield 1-1 Man United: Clip bàn thắng vòng 37 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Huddersfield và Manchester United vòng 37 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


06 May 2019

Premier league highlights

Newcastle United 2-3 Liverpool : Clip bàn thắng vòng 37 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Newcastle United và Liverpool vòng 37 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


05 May 2019

Premier league highlights

Bournemouth 1-0 Tottenham: Clip bàn thắng vòng 37 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Bournemouth và Tottenham vòng 37 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


05 May 2019

Premier league highlights

Man United 1-1 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 36 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man United và Chelsea vòng 36 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


29 Apr 2019

Premier league highlights

Burnley 0-1 Manchester City : Clip bàn thắng vòng 36 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Burnley và Manchester City vòng 36 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


29 Apr 2019

Premier league highlights

Leicester City 3-0 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 36 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Leicester City và Arsenal vòng 36 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


29 Apr 2019

Premier league highlights

Liverpool 5-0 Huddersfield: Clip bàn thắng vòng 36 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man United và Man City vòng 31 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019).


27 Apr 2019