line-icon

highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Palace 1-3 Man City: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Palace và Man City vòng 34 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


15 Apr 2019

Premier league highlights

Liverpool 2-0 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Liverpool và Chelsea vòng 34 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


15 Apr 2019

Premier league highlights

Man United 2-1 West Ham: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Manchester United và West Ham vòng 34 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


14 Apr 2019

Premier league highlights

Tottenham 4-0 Huddersfield: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Tottenham và Huddersfield vòng 34 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


14 Apr 2019

Premier league highlights

Chelsea 2-0 West Ham United: Clip bàn thắng vòng 33 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Wolves và Manchester United vòng 32 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


09 Apr 2019

Premier league highlights

Tottenham 2-0 Crystal Palace: Clip bàn thắng vòng 33 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Wolves và Manchester United vòng 32 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


04 Apr 2019

Premier league highlights

Wolves 2-1 Manchester United: Clip bàn thắng vòng 33 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Wolves và Manchester United vòng 32 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


03 Apr 2019

Premier league highlights

Arsenal 2-0 Newcastle United: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và Newcastle United vòng 32 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


02 Apr 2019

Premier league highlights

Cardiff 1-2 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Cardiff và Chelsea vòng 32 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


01 Apr 2019

Premier league highlights

Liverpool 2-1 Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Liverpool và Tottenham Hotspur vòng 32 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


01 Apr 2019

Premier league highlights

Manchester United 2-1 Watford: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Manchester United và Watford vòng 32 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


31 Mar 2019

Premier league highlights

Fulham 0-2 Manchester City: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Fulham và Manchester City vòng 32 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


31 Mar 2019

Premier league highlights

Everton 0-2 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 31 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Everton 0-2 Chelsea vòng 31 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


18 Mar 2019

Premier league highlights

Fulham 1-2 Liverpool: Clip bàn thắng vòng 31 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Fulham và Liverpool vòng 31 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


18 Mar 2019

Premier league highlights

Liverpool 4-2 Burnley: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và Man United vòng 30 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


11 Mar 2019

Premier league highlights

Chelsea 1-1 Wolverhampton: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Chelsea và Wolverhampton vòng 30 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


11 Mar 2019

Premier league highlights

Arsenal 2-0 Man United: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và Man United vòng 30 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


11 Mar 2019

Premier league highlights

Man City 3-1 Watford: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man City và Watford vòng 30 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


10 Mar 2019

Premier league highlights

Everton 0-0 Liverpool: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Everton và Liverpool vòng 29 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


04 Mar 2019

Premier league highlights

Fulham 1-2 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Fulham và Chelsea vòng 29 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


04 Mar 2019