highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Manchester United 2-1 Watford: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Manchester United và Watford vòng 32 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


31 Mar 2019

Premier league highlights

Fulham 0-2 Manchester City: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Fulham và Manchester City vòng 32 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


31 Mar 2019

Premier league highlights

Everton 0-2 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 31 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Everton 0-2 Chelsea vòng 31 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


18 Mar 2019

Premier league highlights

Fulham 1-2 Liverpool: Clip bàn thắng vòng 31 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Fulham và Liverpool vòng 31 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


18 Mar 2019

Premier league highlights

Liverpool 4-2 Burnley: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và Man United vòng 30 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


11 Mar 2019

Premier league highlights

Chelsea 1-1 Wolverhampton: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Chelsea và Wolverhampton vòng 30 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


11 Mar 2019

Premier league highlights

Arsenal 2-0 Man United: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và Man United vòng 30 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


11 Mar 2019

Premier league highlights

Man City 3-1 Watford: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man City và Watford vòng 30 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


10 Mar 2019

Premier league highlights

Everton 0-0 Liverpool: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Everton và Liverpool vòng 29 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


04 Mar 2019

Premier league highlights

Fulham 1-2 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Fulham và Chelsea vòng 29 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


04 Mar 2019

Premier league highlights

Tottenham 1-1 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Tottenham và Arsenal vòng 29 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


03 Mar 2019

Premier league highlights

Man United 3-2 Southampton: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man United và Southampton vòng 29 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


03 Mar 2019

Premier league highlights

Bournemouth 0-1 Man City: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Bournemouth và Man City vòng 29 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


03 Mar 2019

Premier league highlights

Chelsea 2-0 Tottenham: Clip bàn thắng vòng 28 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Chelsea và Tottenham vòng 28 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


28 Feb 2019

Premier league highlights

Crystal Palace 1-3 Man United: Clip bàn thắng vòng 28 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Crystal Palace và Man United vòng 28 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


28 Feb 2019

Premier league highlights

Liverpool 5-0 Watford: Clip bàn thắng vòng 28 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Liverpool và Watford vòng 28 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


28 Feb 2019

Premier league highlights

Man City 1-0 West Ham United: Clip bàn thắng vòng 28 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man City và West Ham United vòng 28 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


28 Feb 2019

Premier league highlights

Arsenal 5-1 AFC Bournemouth: Clip bàn thắng vòng 28 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và AFC Bournemouth vòng 28 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


28 Feb 2019

Premier league highlights

Arsenal 2-0 Southampton : Clip bàn thắng vòng 27 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và Southampton vòng 27 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


25 Feb 2019

Premier league highlights

Manchester United 0-0 Liverpool: Clip bàn thắng vòng 27 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Manchester United và Liverpool vòng 27 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


25 Feb 2019