highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Tottenham 3-1 Fulham: Clip bàn thắng vòng 2 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Tottenham và Fulham vòng 2 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


19 Aug 2018

Premier league highlights

Chelsea 3-2 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 2 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Chelsea và Arsenal vòng 2 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


19 Aug 2018

Premier league highlights

Arsenal 0-2 Manchester City: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và Manchester City vòng 1 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


13 Aug 2018

Premier league highlights

Liverpool 4-0 West Ham United: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Fulham và Crystal Palace vòng 1 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


13 Aug 2018

Premier league highlights

Fulham 0-2 Crystal Palace: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Fulham và Crystal Palace vòng 1 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


12 Aug 2018

Premier league highlights

Newcastle United 1-2 Tottenham: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Newcastle United và Tottenham vòng 1 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


12 Aug 2018

Premier league highlights

Huddersfield 0-3 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Huddersfield và Chelsea vòng 1 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


12 Aug 2018

Premier league highlights

Chelsea 0-2 Manchester City: Clip bàn thắng trận tranh siêu cúp nước Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận tranh siêu cúp nước Anh giữa Chelsea và Manchester City (2017-2018)


06 Aug 2018

Premier league highlights

Huddersfield Town 0-1 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 38 Premier League

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Huddersfield Town và Arsenal vòng 38 Premier League (2017-2018)


14 May 2018

Premier league highlights

Tottenham Hotspur 5-4 Leicester City: Clip bàn thắng vòng 38 Premier League

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Leicester City vòng 38 Premier League (2017-2018)


14 May 2018

Premier league highlights

Newcastle United 3-0 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 38 Premier League

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Newcastle United và Chelsea vòng 38 Premier League (2017-2018)


14 May 2018

Premier league highlights

Manchester United 1-0 Watford: Clip bàn thắng vòng 38 Premier League

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Manchester United và Watford vòng 38 Premier League (2017-2018)


14 May 2018

Premier league highlights

West Ham 0–0 Man United: Clip bàn thắng vòng 31 Premier League

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa West Ham và Man United vòng 31 Premier League (2017-2018)


11 May 2018

Premier league highlights

Leicester City 3-1 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 31 Premier League

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Leicester City và Arsenal vòng 31 Premier League (2017-2018)


10 May 2018

Premier league highlights

Chelsea 1-1 Huddersfield Town: Clip bàn thắng vòng 35 Premier League

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Chelsea và Huddersfield Town vòng 35 Premier League (2017-2018)


10 May 2018

Premier league highlights

Manchester City 3-1 Brighton: Clip bàn thắng vòng 31 Premier League

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Manchester City và Brighton vòng 31 Premier League (2017-2018)


10 May 2018

Premier league highlights

Tottenham 1-0 Newcastle: Clip bàn thắng vòng 31 Premier League

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Tottenham và Newcastle vòng 31 Premier League (2017-2018)


10 May 2018

Premier league highlights

Chelsea 1-0 Liverpool: Clip bàn thắng vòng 37 Premier League

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Chelsea và Liverpool vòng 37 Premier League (2017-2018)


07 May 2018

Premier league highlights

Man City 0-0 Huddersfield: Clip bàn thắng vòng 37 Premier League

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man City và Huddersfield vòng 37 Premier League (2017-2018)


07 May 2018

Premier league highlights

Arsenal 5-0 Burnley: Clip bàn thắng vòng 37 Premier League

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và Burnley vòng 37 Premier League (2017-2018)


07 May 2018