highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Huddersfield 1-1 Man United: Clip bàn thắng vòng 37 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Huddersfield và Manchester United vòng 37 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


06 May 2019

Premier league highlights

Newcastle United 2-3 Liverpool : Clip bàn thắng vòng 37 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Newcastle United và Liverpool vòng 37 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


05 May 2019

Premier league highlights

Bournemouth 1-0 Tottenham: Clip bàn thắng vòng 37 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Bournemouth và Tottenham vòng 37 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


05 May 2019

Premier league highlights

Man United 1-1 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 36 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man United và Chelsea vòng 36 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


29 Apr 2019

Premier league highlights

Burnley 0-1 Manchester City : Clip bàn thắng vòng 36 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Burnley và Manchester City vòng 36 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


29 Apr 2019

Premier league highlights

Leicester City 3-0 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 36 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Leicester City và Arsenal vòng 36 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


29 Apr 2019

Premier league highlights

Liverpool 5-0 Huddersfield: Clip bàn thắng vòng 36 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man United và Man City vòng 31 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019).


27 Apr 2019

Premier league highlights

Wolverhampton 3-1 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 31 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Wolverhampton và Arsenal vòng 31 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


25 Apr 2019

Premier league highlights

Man United 0-2 Man City: Clip bàn thắng vòng 31 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man United và Man City vòng 31 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


25 Apr 2019

Premier league highlights

Arsenal 2-3 Crystal Palace: Clip bàn thắng vòng 35 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và Crystal Palace vòng 35 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


22 Apr 2019

Premier league highlights

Everton 4-0 Manchester United : Clip bàn thắng vòng 35 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Everton và Manchester United vòng 35 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


22 Apr 2019

Premier league highlights

Cardiff 0-2 Liverpool: Clip bàn thắng vòng 35 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Cardiff và Liverpool vòng 35 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


22 Apr 2019

Premier league highlights

Man City 1-0 Tottenham: Clip bàn thắng vòng 35 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Manchester City và Tottenham vòng 35 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


21 Apr 2019

Premier league highlights

Watford 0-1 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Watford và Arsenal vòng 34 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


16 Apr 2019

Premier league highlights

Palace 1-3 Man City: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Palace và Man City vòng 34 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


15 Apr 2019

Premier league highlights

Liverpool 2-0 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Liverpool và Chelsea vòng 34 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


15 Apr 2019

Premier league highlights

Man United 2-1 West Ham: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Manchester United và West Ham vòng 34 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


14 Apr 2019

Premier league highlights

Tottenham 4-0 Huddersfield: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Tottenham và Huddersfield vòng 34 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


14 Apr 2019

Premier league highlights

Chelsea 2-0 West Ham United: Clip bàn thắng vòng 33 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Wolves và Manchester United vòng 32 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


09 Apr 2019

Premier league highlights

Tottenham 2-0 Crystal Palace: Clip bàn thắng vòng 33 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Wolves và Manchester United vòng 32 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


04 Apr 2019