highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

WestHam 1-0 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 22 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa WestHam và Arsenal vòng 22 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


13 Jan 2019

Premier league highlights

Brighton 0-1 Liverpool: Clip bàn thắng vòng 22 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Brighton và Liverpool vòng 22 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


13 Jan 2019

Premier league highlights

Man City 2-1 Liverpool: Clip bàn thắng vòng 21 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man City và Liverpool vòng 21 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


04 Jan 2019

Premier league highlights

Chelsea 0-0 Southampton: Clip bàn thắng vòng 21 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Chelsea và Southampton vòng 21 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


03 Jan 2019

Premier league highlights

Newcastle 0-2 Man United: Clip bàn thắng vòng 21 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Newcastle và Man United vòng 21 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


03 Jan 2019

Premier league highlights

Arsenal 4-1 Fulham: Clip bàn thắng vòng 21 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và Fulham vòng 21 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


02 Jan 2019

Premier league highlights

Southampton 1-3 Man City: Clip bàn thắng vòng 20 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Southampton và Man City vòng 20 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


31 Dec 2018

Premier league highlights

Crystal Palace 0-1 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 20 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Crystal Palace và Chelsea vòng 20 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


31 Dec 2018

Premier league highlights

Liverpool 5-1 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 20 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Liverpool và Arsenal vòng 20 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


30 Dec 2018

Premier league highlights

Man United 3-1 Huddersfield: Clip bàn thắng vòng 15 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man United và Huddersfield vòng 19 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


27 Dec 2018

Premier league highlights

Liverpool 4-0 Newcastle: Clip bàn thắng vòng 15 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Liverpool và Newcastle vòng 19 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


27 Dec 2018

Premier league highlights

Watford 1-2 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 15 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Watford và Chelsea vòng 19 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


27 Dec 2018

Premier league highlights

Brighton 1-1 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 15 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Brighton và Arsenal vòng 19 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


27 Dec 2018

Premier league highlights

Man United 2-2 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 15 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man United và Arsenal vòng 15 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


06 Dec 2018

Premier league highlights

Arsenal 4-2 Tottenham: Clip bàn thắng vòng 14 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal và Tottenham vòng 14 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


03 Dec 2018

Premier league highlights

Southampton 2-2 Man United: Clip bàn thắng vòng 14 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Southampton và Man United vòng 14 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


02 Dec 2018

Premier league highlights

Man City 3-1 Bournemouth: Clip bàn thắng vòng 14 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Man City và Bournemouth vòng 14 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


02 Dec 2018

Premier league highlights

Bournemouth 1-2 Arsenal: Clip bàn thắng vòng 13 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Bournemouth và Arsenal vòng 13 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


26 Nov 2018

Premier league highlights

Tottenham 3-1 Chelsea: Clip bàn thắng vòng 13 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Tottenham và Chelsea vòng 13 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


26 Nov 2018

Premier league highlights

West Ham 0-4 Manchester City: Clip bàn thắng vòng 13 ngoại hạng Anh.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa West Ham và Manchester City vòng 13 ngoại hạng Anh (mùa giải 2018-2019)


26 Nov 2018