highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Arsenal Vs Norwich City: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Norwich City:


02 Jul 2020

Premier league highlights

West Ham United Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 ngoại hạng Anh giữa West Ham United và Chelsea


02 Jul 2020

Premier league highlights

Everton Vs Leicester City: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 ngoại hạng Anh giữa Everton và Leicester City


02 Jul 2020

Premier league highlights

Brighton Vs Manchester United: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 ngoại hạng Anh giữa Brighton và Manchester United


01 Jul 2020

Premier league highlights

Crystal Palace Vs Burnley: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 ngoại hạng Anh giữa Crystal Palace và Burnley


30 Jun 2020

Premier league highlights

Aston Villa Vs Wolverhampton: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 ngoại hạng Anh giữa Aston Villa và Wolverhampton


28 Jun 2020

Premier league highlights

Chelsea Vs Manchester City: Clip bàn thắng vòng 31 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 31 ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Manchester City


26 Jun 2020

Premier league highlights

Southampton Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 31 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 31 ngoại hạng Anh giữa Southampton và Arsenal


26 Jun 2020

Premier league highlights

Wolves Vs Bournemouth: Clip bàn thắng vòng 31 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 31 ngoại hạng Anh giữa Wolves và Bournemouth


25 Jun 2020

Premier league highlights

Livepool Vs Palace: Clip bàn thắng vòng 31 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 31 ngoại hạng Anh giữa Livepool và Palace


25 Jun 2020

Premier league highlights

Manchester United Vs Sheffield United: Clip bàn thắng vòng 31 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 31 ngoại hạng Anh giữa Leicester City và Brighton


25 Jun 2020

Premier league highlights

Leicester City Vs Brighton: Clip bàn thắng vòng 31 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 31 ngoại hạng Anh giữa Leicester City và Brighton


24 Jun 2020

Premier league highlights

Manchester City Vs Burnley: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Burnley


23 Jun 2020

Premier league highlights

Aston Villa Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 ngoại hạng Anh giữa Aston Villa và Chelsea


22 Jun 2020

Premier league highlights

Everton Vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 ngoại hạng Anh giữa Everton và Liverpool


22 Jun 2020

Premier league highlights

Newcastle United Vs Sheffield United: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 ngoại hạng Anh giữa Newcastle United và Sheffield United


22 Jun 2020

Premier league highlights

West Ham United Vs Wolverhampton: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 ngoại hạng Anh giữa West Ham United và Wolverhampton


21 Jun 2020

Premier league highlights

Brighton Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 ngoại hạng Anh giữa Brighton và Arsenal


21 Jun 2020

Premier league highlights

Watford Vs Leicester City: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 ngoại hạng Anh giữa Watford và Leicester City


21 Jun 2020

Premier league highlights

Tottenham Vs Man United: Clip bàn thắng vòng 30 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 ngoại hạng Anh giữa Tottenham và Man United


20 Jun 2020