highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Chelsea Vs Newcastle: Clip bàn thắng vòng 9 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Newcastle


20 Oct 2019

Premier league highlights

Newcastle Vs Man United: Clip bàn thắng vòng 8 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 ngoại hạng Anh giữa Newcastle và Man United


07 Oct 2019

Premier league highlights

Manchester City Vs Wolves: Clip bàn thắng vòng 8 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Wolves


07 Oct 2019

Premier league highlights

Southampton Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 8 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 ngoại hạng Anh giữa Southampton và Chelsea


06 Oct 2019

Premier league highlights

Arsenal Vs Bournemouth: Clip bàn thắng vòng 8 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Bournemouth


06 Oct 2019

Premier league highlights

Liverpool Vs Leicester: Clip bàn thắng vòng 8 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Leicester


06 Oct 2019

Premier league highlights

Brighton Vs Tottenham: Clip bàn thắng vòng 8 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 ngoại hạng Anh giữa Brighton và Tottenham


06 Oct 2019

Premier league highlights

Chelsea Vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 6 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 6 ngoại hạng Anh giữa Chelsea Vs Liverpool


23 Sep 2019

Premier league highlights

West Ham Vs Man United: Clip bàn thắng vòng 6 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh giữa Man City và Watford


22 Sep 2019

Premier league highlights

Man City Vs Watford: Clip bàn thắng vòng 6 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh giữa Man City và Watford


21 Sep 2019

Premier league highlights

Leicester Vs Tottenham: Clip bàn thắng vòng 6 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh giữa Leicester và Tottenham


21 Sep 2019

Premier league highlights

Watford Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh giữa Watford và Arsenal


16 Sep 2019

Premier league highlights

Norwich Vs Man City: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh giữa Norwich và Man City


16 Sep 2019

Premier league highlights

Man United Vs Leicester: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh giữa Man United và Leicester


15 Sep 2019

Premier league highlights

Tottenham Vs Crystal Palace: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh giữa Tottenham và Crystal Palace


15 Sep 2019

Premier league highlights

Liverpool Vs Newcastle: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Newcastle


15 Sep 2019

Premier league highlights

Arsenal Vs Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Arsenal Vs Tottenham Hotspur vòng 4 ngoại hạng Anh (mùa giải 2019-2020)


02 Sep 2019

Premier league highlights

Burnley vs Liverpool :Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Burnley và Liverpool vòng 4 ngoại hạng Anh (mùa giải 2019-2020)


01 Sep 2019

Premier league highlights

Southampton vs Man United :Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Southampton và Man United vòng 4 ngoại hạng Anh (mùa giải 2019-2020)


01 Sep 2019

Premier league highlights

Chelsea Vs Sheffield United :Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Chelsea và Sheffield United vòng 4 ngoại hạng Anh (mùa giải 2019-2020)


01 Sep 2019