highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Manchester United Vs Brighton: Clip bàn thắng vòng 12 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Brighton


11 Nov 2019

Premier league highlights

Leicester City Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 12 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 ngoại hạng Anh giữa Leicester City và Arsenal


10 Nov 2019

Premier league highlights

Tottenham Vs Sheffield: Clip bàn thắng vòng 12 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 ngoại hạng Anh giữa Tottenham và Sheffield


10 Nov 2019

Premier league highlights

Chelsea Vs Crystal Palace: Clip bàn thắng vòng 12 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Crystal Palace


10 Nov 2019

Premier league highlights

Vitoria Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng bảng Europa League

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng bảng Europa League mùa giải 2019-2020 giữa Vitoria và Arsenal


07 Nov 2019

Premier league highlights

Crystal Palace Vs Leicester: Clip bàn thắng vòng 11 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 ngoại hạng Anh giữa Crystal Palace và Leicester


04 Nov 2019

Premier league highlights

Everton Vs Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng vòng 11 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 ngoại hạng Anh giữa Everton và Tottenham Hotspur


04 Nov 2019

Premier league highlights

Watford Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 11 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 ngoại hạng Anh giữa Watford và Chelsea


03 Nov 2019

Premier league highlights

Man City Vs Southampton: Clip bàn thắng vòng 11 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 ngoại hạng Anh giữa Man City và Southampton


03 Nov 2019

Premier league highlights

Aston Villa Vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 11 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 ngoại hạng Anh giữa Aston Villa và Liverpool


03 Nov 2019

Premier league highlights

Bournemouth Vs Man United: Clip bàn thắng vòng 11 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 ngoại hạng Anh giữa Bournemouth và Man United


03 Nov 2019

Premier league highlights

Arsenal Vs Wolverhampton: Clip bàn thắng vòng 11 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Wolverhampton


03 Nov 2019

Premier league highlights

Norwich Vs Man United: Clip bàn thắng vòng 10 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 ngoại hạng Anh giữa Norwich và Man United


28 Oct 2019

Premier league highlights

Liverpool Vs Tottenham: Clip bàn thắng vòng 10 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Tottenham


28 Oct 2019

Premier league highlights

Arsenal Vs Crystal Palace: Clip bàn thắng vòng 10 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 ngoại hạng Anh giữa Arsenal Vs Crystal Palace


28 Oct 2019

Premier league highlights

Manchester City VS AstonVilla: Clip bàn thắng vòng 10 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 ngoại hạng Anh giữa Manchester City và AstonVilla


27 Oct 2019

Premier league highlights

Burnley Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 10 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 ngoại hạng Anh giữa Burnley và Chelsea


27 Oct 2019

Premier league highlights

Sheffield United Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 9 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 ngoại hạng Anh giữa Sheffield United Vs Arsenal


22 Oct 2019

Premier league highlights

Manchester United Vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 9 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Liverpool


21 Oct 2019

Premier league highlights

Crystal Palace Vs Man City: Clip bàn thắng vòng 9 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 ngoại hạng Anh giữa Crystal Palace và Man City


20 Oct 2019