highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Leicester City Vs Aston Villa: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 ngoại hạng Anh giữa Man United và Man City


10 Mar 2020

Premier league highlights

Man United Vs Man City: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 ngoại hạng Anh giữa Man United và Man City


09 Mar 2020

Premier league highlights

Chelsea Vs Everton: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Everton


09 Mar 2020

Premier league highlights

Wolverhampton Vs Brighton Hove Albion: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 ngoại hạng Anh giữa Wolverhampton và Brighton Hove Albion


08 Mar 2020

Premier league highlights

Burnley Vs Tottenham: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 ngoại hạng Anh giữa Burnley và Tottenham


08 Mar 2020

Premier league highlights

Arsenal Vs West Ham United: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 ngoại hạng Anh giữa Arsenal và West Ham United


08 Mar 2020

Premier league highlights

Liverpool Vs Bournemouth: Clip bàn thắng vòng 29 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Bournemouth


08 Mar 2020

Premier league highlights

Everton Vs Manchester United: Clip bàn thắng vòng 28 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 28 ngoại hạng Anh giữa Everton và Manchester United


02 Mar 2020

Premier league highlights

Tottenham Hotspur Vs Wolves: Clip bàn thắng vòng 28 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 28 ngoại hạng Anh giữa Tottenham Hotspur và Wolves


02 Mar 2020

Premier league highlights

Bournemouth Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 28 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 28 ngoại hạng Anh giữa Norwich City Vs Leicester City


02 Mar 2020

Premier league highlights

Norwich City Vs Leicester City: Clip bàn thắng vòng 28 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 28 ngoại hạng Anh giữa Norwich City Vs Leicester City


02 Mar 2020

Premier league highlights

Watford Vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 28 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 28 ngoại hạng Anh giữa Watford và Liverpool


01 Mar 2020

Premier league highlights

Liverpool Vs Westham: Clip bàn thắng vòng 27 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 27 ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Westham


25 Feb 2020

Premier league highlights

Arsenal Vs Everton: Clip bàn thắng vòng 27 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 27 ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Everton


24 Feb 2020

Premier league highlights

Wolves Vs Norwich City: Clip bàn thắng vòng 27 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 27 ngoại hạng Anh giữa Wolves và Norwich City


24 Feb 2020

Premier league highlights

Manchester United Vs Watford: Clip bàn thắng vòng 27 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 27 ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Watford


24 Feb 2020

Premier league highlights

Chelsea Vs Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng vòng 27 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 27 ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Tottenham Hotspur


23 Feb 2020

Premier league highlights

Leicester City Vs Manchester City: Clip bàn thắng vòng 27 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 27 ngoại hạng Anh giữa Leicester City và Manchester City


23 Feb 2020

Premier league highlights

Manchester City Vs West Ham United: Clip bàn thắng vòng 26 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 26 ngoại hạng Anh giữa Manchester City và West Ham United


20 Feb 2020

Premier league highlights

Chelsea Vs Manchester United: Clip bàn thắng vòng 26 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 26 ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Manchester United


18 Feb 2020