highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

West Bromwich Albion Vs Burnley: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa West Bromwich Albion và Burnley


20 Oct 2020

Premier league highlights

Leeds United Vs Wolverhampton: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Leeds United và Wolverhampton


20 Oct 2020

Premier league highlights

Tottenham Vs West Ham United: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Tottenham và West Ham United


19 Oct 2020

Premier league highlights

Newcastle vs Man United: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Newcastle và Man United


18 Oct 2020

Premier league highlights

Man City vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Man City và Arsenal


18 Oct 2020

Premier league highlights

Chelsea vs Southampton: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Chelsea và Southampton


18 Oct 2020

Premier league highlights

Everton vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Everton và Liverpool


18 Oct 2020

Premier league highlights

Villa Vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Villa và Liverpool


05 Oct 2020

Premier league highlights

Manchester United Vs Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Manchester United và Tottenham Hotspur


05 Oct 2020

Premier league highlights

Arsenal Vs Sheffield United: Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Arsenal và Sheffield United


05 Oct 2020

Premier league highlights

Leicester City Vs West Ham United: Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Leicester City và West Ham United


05 Oct 2020

Premier league highlights

Everton Vs Brighton: Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Everton và Brighton


04 Oct 2020

Premier league highlights

Chelsea Vs Crystal Palace: Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Chelsea và Crystal Palace


04 Oct 2020

Premier league highlights

Leeds United Vs Manchester City: Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Leeds United và Manchester City


04 Oct 2020

Premier league highlights

Liverpool Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 3 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Liverpool và Arsenal


29 Sep 2020

Premier league highlights

Manchester City Vs Leicester City: Clip bàn thắng vòng 3 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Manchester City và Leicester City


28 Sep 2020

Premier league highlights

Tottenham Hotspur Vs Newcastle United: Clip bàn thắng vòng 3 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Tottenham Hotspur và Newcastle United


28 Sep 2020

Premier league highlights

Brighton Vs Manchester United: Clip bàn thắng vòng 3 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Brighton và Manchester United


27 Sep 2020

Premier league highlights

Crystal Palace Vs Everton: Clip bàn thắng vòng 3 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Crystal Palace và Everton


27 Sep 2020

Premier league highlights

West Brom Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 3 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa West Brom và Chelsea


27 Sep 2020