highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Wolverhampton Vs Manchester City: Clip bàn thắng vòng 2 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Wolverhampton và Manchester City


22 Sep 2020

Premier league highlights

Aston Villa Vs Sheffield United: Clip bàn thắng vòng 2 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Aston Villa và Sheffield United


22 Sep 2020

Premier league highlights

Chelsea vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 2 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Chelsea và Liverpool


21 Sep 2020

Premier league highlights

Leicester City Vs Burnley: Clip bàn thắng vòng 2 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Leicester City và Burnley


21 Sep 2020

Premier league highlights

Southampton Vs Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng vòng 2 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Southampton và Tottenham Hotspur


21 Sep 2020

Premier league highlights

Brighton Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 1 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Brighton và Chelsea


15 Sep 2020

Premier league highlights

Tottenham Hotspur Vs Everton: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 1 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Tottenham Hotspur và Everton


14 Sep 2020

Premier league highlights

West Bromwich Vs Leicester City: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 1 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa West Bromwich và Leicester City


14 Sep 2020

Premier league highlights

West Ham United Vs Newcastle United: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 1 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa West Ham United và Newcastle United


13 Sep 2020

Premier league highlights

Liverpool Vs Leeds: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 1 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Liverpool và Leeds


13 Sep 2020

Premier league highlights

Fulham Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 1 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 1 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Fulham và Arsenal


12 Sep 2020

Premier league highlights

Chelsea Vs Wolverhampton: Clip bàn thắng vòng 38 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Wolverhampton


27 Jul 2020

Premier league highlights

Manchester City Vs Norwich City: Clip bàn thắng vòng 38 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Norwich City


27 Jul 2020

Premier league highlights

Arsenal Vs Watford: Clip bàn thắng vòng 38 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Watford


27 Jul 2020

Premier league highlights

Newcastle Vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 38 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 ngoại hạng Anh giữa Newcastle và Liverpool


27 Jul 2020

Premier league highlights

Crystal Palace Vs Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng vòng 38 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 ngoại hạng Anh giữa Crystal Palace và Tottenham Hotspur


27 Jul 2020

Premier league highlights

Leicester City Vs Manchester United: Clip bàn thắng vòng 38 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 ngoại hạng Anh giữa Leicester City và Manchester United:


27 Jul 2020

Premier league highlights

Liverpool Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 37 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 37 ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Chelsea


23 Jul 2020

Premier league highlights

Man United Vs West Ham: Clip bàn thắng vòng 37 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 37 ngoại hạng Anh giữa Man United và West Ham


23 Jul 2020

Premier league highlights

Aston Villa Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 37 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 37 ngoại hạng Anh giữa Aston Villa và Arsenal


22 Jul 2020