highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Liverpool Vs Leicester: Clip bàn thắng vòng 9 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Liverpool và Leicester


23 Nov 2020

Premier league highlights

Tottenham Hotspur Vs Manchester City: Clip bàn thắng vòng 9 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Tottenham Hotspur và Manchester City


22 Nov 2020

Premier league highlights

Manchester United Vs West Bromwich: Clip bàn thắng vòng 9 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Manchester United và West Bromwich


22 Nov 2020

Premier league highlights

Newcastle United Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 9 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Newcastle United và Chelsea


22 Nov 2020

Premier league highlights

Leeds United Vs Leicester City: Clip bàn thắng vòng 7 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Leeds United và Leicester City


03 Nov 2020

Premier league highlights

Fulham Vs West Brom: Clip bàn thắng vòng 7 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Fulham và West Brom


03 Nov 2020

Premier league highlights

Manchester United Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 7 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Manchester United và Arsenal


02 Nov 2020

Premier league highlights

Tottenham Hotspur Vs Brighton: Clip bàn thắng vòng 7 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Tottenham Hotspur và Brighton


02 Nov 2020

Premier league highlights

Newcastle United Vs Everton: Clip bàn thắng vòng 7 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Newcastle United và Everton


02 Nov 2020

Premier league highlights

Liverpool Vs West Ham: Clip bàn thắng vòng 7 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Liverpool và West Ham


01 Nov 2020

Premier league highlights

Burnley Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 7 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Burnley và Chelsea


01 Nov 2020

Premier league highlights

Sheffield United Vs Manchester City: Clip bàn thắng vòng 7 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Sheffield United và Manchester City


01 Nov 2020

Premier league highlights

West Bromwich Albion Vs Burnley: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa West Bromwich Albion và Burnley


20 Oct 2020

Premier league highlights

Leeds United Vs Wolverhampton: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Leeds United và Wolverhampton


20 Oct 2020

Premier league highlights

Tottenham Vs West Ham United: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Tottenham và West Ham United


19 Oct 2020

Premier league highlights

Newcastle vs Man United: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Newcastle và Man United


18 Oct 2020

Premier league highlights

Man City vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Man City và Arsenal


18 Oct 2020

Premier league highlights

Chelsea vs Southampton: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Chelsea và Southampton


18 Oct 2020

Premier league highlights

Everton vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 5 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Everton và Liverpool


18 Oct 2020

Premier league highlights

Villa Vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 4 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Villa và Liverpool


05 Oct 2020