highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Liverpool Vs Brentford: Clip bàn thắng vòng 22 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 22 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Liverpool và Brentford


17 Jan 2022

Premier league highlights

Aston Villa Vs Manchester United: Clip bàn thắng vòng 22 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 22 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Aston Villa và Manchester United


16 Jan 2022

Premier league highlights

Manchester City Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 22 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 22 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Manchester City và Chelsea


16 Jan 2022

Premier league highlights

Manchester United Vs Wolverhampton: Clip bàn thắng vòng 21 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 21 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Manchester United và Wolverhampton


04 Jan 2022

Premier league highlights

Chelsea Vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 21 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 21 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Chelsea và Liverpool


03 Jan 2022

Premier league highlights

Arsenal Vs Manchester City: Clip bàn thắng vòng 21 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 21 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Arsenal và Manchester City


02 Jan 2022

Premier league highlights

Watford Vs Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng vòng 21 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 21 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Watford và Tottenham Hotspur


02 Jan 2022

Premier league highlights

Manchester United Vs Burnley: Clip bàn thắng vòng 20 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Manchester United và Burnley


31 Dec 2021

Premier league highlights

Brentford Vs Manchester City: Clip bàn thắng vòng 20 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Brentford và Manchester City


30 Dec 2021

Premier league highlights

Chelsea Vs Brighton: Clip bàn thắng vòng 20 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Chelsea và Brighton


30 Dec 2021

Premier league highlights

Leicester City Vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 20 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Leicester City và Liverpool


29 Dec 2021

Premier league highlights

Southampton Vs Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng vòng 20 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Southampton và Tottenham Hotspur


29 Dec 2021

Premier league highlights

Watford Vs West Ham United: Clip bàn thắng vòng 20 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Watford và West Ham United


29 Dec 2021

Premier league highlights

Newcastle United Vs Manchester United: Clip bàn thắng vòng 19 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Newcastle United và Manchester United


28 Dec 2021

Premier league highlights

Manchester City Vs Leicester City: Clip bàn thắng vòng 19 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Manchester City và Leicester City


27 Dec 2021

Premier league highlights

Brighton Vs Brentford: Clip bàn thắng vòng 19 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Brighton và Brentford


27 Dec 2021

Premier league highlights

Aston Villa Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 19 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Aston Villa và Chelsea


27 Dec 2021

Premier league highlights

Tottenham Hotspur Vs Crystal Palace: Clip bàn thắng vòng 19 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Tottenham Hotspur và Crystal Palace


27 Dec 2021

Premier league highlights

Norwich City Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 19 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Norwich City và Arsenal


27 Dec 2021

Premier league highlights

Tottenham Vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 18 ngoại hạng Anh 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 ngoại hạng Anh 2021-22 giữa Tottenham và Liverpool


20 Dec 2021