line-icon

highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Aston Villa Vs Leicester City: Clip bàn thắng vòng 16 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 ngoại hạng Anh giữa Aston Villa và Leicester City


09 Dec 2019

Premier league highlights

Manchester City Vs Manchester United: Clip bàn thắng vòng 16 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Manchester United


08 Dec 2019

Premier league highlights

Bournemouth Vs Liverpool: Clip bàn thắng vòng 16 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 ngoại hạng Anh giữa Bournemouth và Liverpool


08 Dec 2019

Premier league highlights

Tottenham Hotspur Vs Burnley: Clip bàn thắng vòng 16 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 ngoại hạng Anh giữa Tottenham Hotspur và Burnley


08 Dec 2019

Premier league highlights

Everton Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 16 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 ngoại hạng Anh giữa Everton và Chelsea


08 Dec 2019

Premier league highlights

Arsenal Vs Brighton: Clip bàn thắng vòng 15 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Brighton


06 Dec 2019

Premier league highlights

Liverpool Vs Everton: Clip bàn thắng vòng 15 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Everton


05 Dec 2019

Premier league highlights

Leicester Vs Watford: Clip bàn thắng vòng 15 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 ngoại hạng Anh giữa Leicester và Watford


05 Dec 2019

Premier league highlights

Man United Vs Tottenham: Clip bàn thắng vòng 15 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 ngoại hạng Anh giữa Man United và Tottenham


05 Dec 2019

Premier league highlights

Chelsea Vs Aston Villa: Clip bàn thắng vòng 15 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Aston Villa


05 Dec 2019

Premier league highlights

Burnley Vs Manchester City: Clip bàn thắng vòng 15 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 ngoại hạng Anh giữa Burnley và Manchester City


05 Dec 2019

Premier league highlights

Norwich City Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 14 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 ngoại hạng Anh giữa Norwich City và Arsenal


02 Dec 2019

Premier league highlights

Man United Vs Aston Villa: Clip bàn thắng vòng 14 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 ngoại hạng Anh giữa Man United và Aston Villa


02 Dec 2019

Premier league highlights

Tottenham Vs Bournemouth: Clip bàn thắng vòng 14 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 ngoại hạng Anh giữa Tottenham và Bournemouth


01 Dec 2019

Premier league highlights

Chelsea Vs West Ham: Clip bàn thắng vòng 14 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 ngoại hạng Anh giữa Chelsea và West Ham


01 Dec 2019

Premier league highlights

Liverpool Vs Brighton: Clip bàn thắng vòng 14 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Brighton


01 Dec 2019

Premier league highlights

Newcastle Vs Man City: Clip bàn thắng vòng 14 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 ngoại hạng Anh giữa Newcastle và Man City


01 Dec 2019

Premier league highlights

Sheffield Vs Man United: Clip bàn thắng vòng 13 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 13 ngoại hạng Anh giữa Sheffield và Man United


25 Nov 2019

Premier league highlights

Man City Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 13 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 13 ngoại hạng Anh giữa Man City và Chelsea


24 Nov 2019

Premier league highlights

Arsenal Vs Southampton: Clip bàn thắng vòng 13 ngoại hạng Anh

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 13 ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Southampton


24 Nov 2019