highlights các trận đấu của Premier League

Premier league highlights

Chelsea Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 36 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 36 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Chelsea và Arsenal


13 May 2021

Premier league highlights

Manchester United Vs Leicester City: Clip bàn thắng vòng 36 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 36 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Manchester United Vs Leicester City


12 May 2021

Premier league highlights

Arsenal Vs West Bromwich Albion: Clip bàn thắng vòng 35 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Arsenal và West Bromwich Albion


10 May 2021

Premier league highlights

Aston Villa Vs Manchester United: Clip bàn thắng vòng 35 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Aston Villa và Manchester United


10 May 2021

Premier league highlights

Liverpool Vs Southampton: Clip bàn thắng vòng 35 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Liverpool và Southampton


09 May 2021

Premier league highlights

Manchester City Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 35 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Manchester City và Chelsea


09 May 2021

Premier league highlights

Leeds United Vs Spurs: Clip bàn thắng vòng 35 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Leeds United và Spurs


09 May 2021

Premier league highlights

Newcastle Vs Arsenal: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 34 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Chelsea và Fulham


03 May 2021

Premier league highlights

Tottenham Vs Sheffield: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 34 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Tottenham và Sheffield


03 May 2021

Premier league highlights

Chelsea Vs Fulham: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 34 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Chelsea và Fulham


02 May 2021

Premier league highlights

Crystal Palace Vs Manchester City: Clip bàn thắng vòng 34 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 34 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Crystal Palace và Manchester City


02 May 2021

Premier league highlights

Southampton Vs Leicester City: Clip bàn thắng vòng 33 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 34 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Southampton và Leicester City


01 May 2021

Premier league highlights

Leeds United Vs Manchester United: Clip bàn thắng vòng 33 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 33 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Leeds United và Manchester United


26 Apr 2021

Premier league highlights

West Ham United Vs Chelsea: Clip bàn thắng vòng 33 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 33 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa West Ham United và Chelsea


25 Apr 2021

Premier league highlights

Liverpool Vs Newcastle: Clip bàn thắng vòng 33 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 33 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Liverpool và Newcastle


25 Apr 2021

Premier league highlights

Arsenal Vs Everton: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Arsenal và Everton


24 Apr 2021

Premier league highlights

Leicester City Vs West Bromwich: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Leicester City và West Bromwich


23 Apr 2021

Premier league highlights

Tottenham Hotspur Vs Southampton: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Tottenham Hotspur và Southampton


22 Apr 2021

Premier league highlights

Aston Villa Vs Manchester City: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Aston Villa và Manchester City


22 Apr 2021

Premier league highlights

Chelsea Vs Brighton: Clip bàn thắng vòng 32 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Chelsea và Brighton


21 Apr 2021