Phút 86, Nacer Chadli chuyền bóng về cho Coutois. Lực bóng đi không hề mạnh, nhưng thủ môn đang khoác áo Real Madrid lại đỡ bóng lỗi, để bóng lăn qua hai chân đi vào lưới một cách lãng xẹt.