Pha va chạm trong trận đấu giữa giữa Club America và Chivas Guadalajara đã khiến đầu gối của Dos Santos ăn trọn đinh giày.