Highlights các giải khác.

Highlights

Peru Vs Argentina: Clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 | Nam Mỹ

Diễn biến và clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ giữa Peru và Argentina


18 Nov 2020

Highlights

Venezuela Vs Chile: Clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 | Nam Mỹ

Diễn biến và clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ giữa Venezuela và Chile


18 Nov 2020

Highlights

Ecuador Vs Colombia: Clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 | Nam Mỹ

Diễn biến và clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ giữa Ecuador và Colombia


18 Nov 2020

Highlights

Uruguay Vs Brazil: Clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 | Nam Mỹ

Diễn biến và clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ giữa Uruguay và Brazil


18 Nov 2020

Highlights

Brazil Vs Venezuela: Clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 | Nam Mỹ

Diễn biến và clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ giữa Brazil và Venezuela


14 Nov 2020

Highlights

Chile Vs Peru: Clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 | Nam Mỹ

Diễn biến và clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ giữa Chile và Peru


14 Nov 2020

Highlights

Colombia vs Uruguay: Clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 | Nam Mỹ

Diễn biến và clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ giữa Colombia và Uruguay


14 Nov 2020

Highlights

Argentina Vs Paraguay: Clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 | Nam Mỹ

Diễn biến và clip bàn thắng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ giữa Argentina và Paraguay


14 Nov 2020

Highlights

Bắc Ireland Vs Slovakia: Clip bàn thắng Play-Off Euro 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận Play-Off Euro 2020 giữa Bắc Ireland và Slovakia


14 Nov 2020

Highlights

Serbia vs Scotland: Clip bàn thắng Play-Off Euro 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận Play-Off Euro 2020 giữa Serbia và Scotland


14 Nov 2020

Highlights

Wales Vs USA: Clip bàn thắng giao hữu cấp ĐTQG

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Wales và USA


14 Nov 2020

Highlights

Nhật Bản Vs Panama: Clip bàn thắng giao hữu cấp ĐTQG

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Nhật Bản và Panama


14 Nov 2020

Highlights

Anh Vs Ireland: Clip bàn thắng giao hữu cấp ĐTQG

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Anh và Ireland


14 Nov 2020

Highlights

Uruguay Vs Chile: Clip bàn thắng vòng loại World Cup 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng loại World Cup 2020 giữa Uruguay và Chile


09 Oct 2020

Highlights

Argentina Vs Ecuador: Clip bàn thắng vòng loại World Cup 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng vòng loại World Cup 2020 giữa Argentina và Ecuador


09 Oct 2020

Highlights

Anh Vs Wales: Clip bàn thắng giao hữu cấp ĐTQG

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Anh và Wales


09 Oct 2020

Highlights

Bỉ Vs Bờ Biển Ngà: Clip bàn thắng giao hữu cấp ĐTQG

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Bỉ và Bờ Biển Ngà


09 Oct 2020

Highlights

Pháp Vs Ukraine: Clip bàn thắng giao hữu cấp ĐTQG

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Pháp và Ukraine


08 Oct 2020

Highlights

Đan Mạch Vs Đảo Faroe: Clip bàn thắng giao hữu cấp ĐTQG

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Đan Mạch và Đảo Faroe


08 Oct 2020

Highlights

Thụy Sĩ Vs Croatia: Clip bàn thắng giao hữu cấp ĐTQG

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Thụy Sĩ và Croatia


08 Oct 2020