line-icon

Highlights các đội tuyển quốc gia.

Giao hữu highlights

Áo 0-3 Brazil : Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Áo và Brazil.


11 Jun 2018

Giao hữu highlights

Tây Ban Nha 1-0 Tunisia : Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Tây Ban Nha và Tunisia.


11 Jun 2018

Giao hữu highlights

Pháp 1-1 Mỹ : Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Pháp và Mỹ.


11 Jun 2018

Giao hữu highlights

Germany 2-1 Saudi Arabia: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Germany và Saudi Arabia.


09 Jun 2018

Giao hữu highlights

Poland 2-2 Chile: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Poland và Chile.


09 Jun 2018

Giao hữu highlights

Switzerland 2-0 Japan: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Switzerland và Japan.


09 Jun 2018

Giao hữu highlights

Croatia 2-1 Senegal: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Croatia và Senegal.


09 Jun 2018

Giao hữu highlights

Brazil 2-0 Croatia: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Brazil và Croatia.


04 Jun 2018

Giao hữu highlights

Bỉ 0-0 Bồ Đào Nha: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Bỉ và Bồ Đào Nha.


04 Jun 2018

Giao hữu highlights

Áo 2-1 Đức: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Áo và Đức.


03 Jun 2018

Giao hữu highlights

Anh 2-1 Nigeria: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Anh và Nigeria.


03 Jun 2018

Giao hữu highlights

Germany 0 – 1 Brazil: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Đức và Brazil.


28 Mar 2018

Giao hữu highlights

England 1 – 1 Italy: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Anh và Ý.


28 Mar 2018

Giao hữu highlights

Argentina vs Nigeria Friendly

Argentina 2-4 Nigeria


15 Nov 2017

Giao hữu highlights

Anh vs Brazil Friendly

Anh 0-0 Brazil


15 Nov 2017

Giao hữu highlights

Đức vs Pháp Nha Friendly

Đức 2-2 Pháp


15 Nov 2017

Giao hữu highlights

Nga vs Tây Ban Nha Friendly

Nga 3-3 Tây Ban


15 Nov 2017

Giao hữu highlights

Nhật Bản vs Brazil Friendly

Nhật Bản 1-3 Brazil


11 Nov 2017

Giao hữu highlights

Anh vs Đức Friendly

Anh 0-0 Đức


11 Nov 2017

Giao hữu highlights

Pháp vs Wales Friendly

Pháp 2-0 Wales


11 Nov 2017