Highlights các đội tuyển quốc gia.

Giao hữu highlights

Tottenham 1 -0 AC Milan: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Manchester United và Real Madrid.


01 Aug 2018

Giao hữu highlights

Manchester United 2-1 Real Madrid: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Manchester United và Real Madrid.


01 Aug 2018

Giao hữu highlights

Paris Saint Germain 3-2 Atletico Madrid: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Paris Saint Germain và Atletico Madrid.


31 Jul 2018

Giao hữu highlights

Bayern Munich 2-3 Manchester City: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Bayern Munich và Manchester City.


30 Jul 2018

Giao hữu highlights

Manchester United 1-4 Liverpool: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Manchester United và Liverpool.


30 Jul 2018

Giao hữu highlights

Barcelona 2-2 Tottenham: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Barcelona và Tottenham.


29 Jul 2018

Giao hữu highlights

Arsenal 5-1 Paris Saint Germain: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Arsenal và Paris Saint Germain.


29 Jul 2018

Giao hữu highlights

Chelsea 1-1 Inter Milan: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Chelsea và Inter Milan.


29 Jul 2018

Giao hữu highlights

Benfica 1-1 Juventus: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Benfica và Juventus.


29 Jul 2018

Giao hữu highlights

Atletico Madrid 1-1 Arsenal: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Atletico Madrid và Arsenal.


27 Jul 2018

Giao hữu highlights

Juventus 2-0 Bayern Munich: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Juventus và Bayern Munich.


27 Jul 2018

Giao hữu highlights

AC Milan 1-1 Manchester United: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa AC Milan và Manchester United.


26 Jul 2018

Giao hữu highlights

Roma 1-4 Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Roma và Tottenham Hotspur.


26 Jul 2018

Giao hữu highlights

Manchester City 1-2 Liverpool: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Manchester City và Liverpool.


26 Jul 2018

Giao hữu highlights

Bayern Munich 3-1 Paris Saint Germain : Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Bayern Munich và Paris Saint Germain.


23 Jul 2018

Giao hữu highlights

Manchester City 0-1 Dortmund : Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Manchester City và Dortmund.


21 Jul 2018

Giao hữu highlights

CF America 1-1 Man United : Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa CF America và Man United.


20 Jul 2018

Giao hữu highlights

Ba Lan 4-0 Lithuania: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Ba Lan và Lithuania.


13 Jun 2018

Giao hữu highlights

Paraguay 2 – 4 Nhật Bản: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Paraguay và Nhật Bản.


13 Jun 2018

Giao hữu highlights

Bỉ 4-1 Costa Rica: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Bỉ và Costa Rica.


12 Jun 2018