line-icon

Highlights các đội tuyển quốc gia.

Giao hữu highlights

Brazil 1-0 Argentina: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Wales và Tây Ban Nha.


17 Oct 2018

Giao hữu highlights

Wales 1-4 Tây Ban Nha: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Wales và Tây Ban Nha.


12 Oct 2018

Giao hữu highlights

Argentina 4-0 Iraq: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Argentina và Iraq.


12 Oct 2018

Giao hữu highlights

Atletico Madrid 0-1 Inter: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Atletico Madrid và Inter.


12 Aug 2018

Giao hữu highlights

Real Madrid 2-1 Roma: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Real Madrid và Roma.


09 Aug 2018

Giao hữu highlights

Chelsea 0-0 Lyon: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Chelsea và Lyon.


08 Aug 2018

Giao hữu highlights

Liverpool 3-1 Torino: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Liverpool và Torino.


08 Aug 2018

Giao hữu highlights

Dortmund 1-3 Napoli: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Dortmund và Napoli.


08 Aug 2018

Giao hữu highlights

Bayern 1-0 Manchester United: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Bayern Munich và Manchester United.


07 Aug 2018

Giao hữu highlights

Inter Milan 1-0 Olympique Lyon: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Inter Milan và Olympique Lyon.


05 Aug 2018

Giao hữu highlights

Barcelona 2-4 Roma: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Barcelona và Roma.


01 Aug 2018

Giao hữu highlights

Tottenham 1 -0 AC Milan: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Manchester United và Real Madrid.


01 Aug 2018

Giao hữu highlights

Manchester United 2-1 Real Madrid: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Manchester United và Real Madrid.


01 Aug 2018

Giao hữu highlights

Paris Saint Germain 3-2 Atletico Madrid: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Paris Saint Germain và Atletico Madrid.


31 Jul 2018

Giao hữu highlights

Bayern Munich 2-3 Manchester City: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Bayern Munich và Manchester City.


30 Jul 2018

Giao hữu highlights

Manchester United 1-4 Liverpool: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Manchester United và Liverpool.


30 Jul 2018

Giao hữu highlights

Barcelona 2-2 Tottenham: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Barcelona và Tottenham.


29 Jul 2018

Giao hữu highlights

Arsenal 5-1 Paris Saint Germain: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Arsenal và Paris Saint Germain.


29 Jul 2018

Giao hữu highlights

Chelsea 1-1 Inter Milan: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Chelsea và Inter Milan.


29 Jul 2018

Giao hữu highlights

Benfica 1-1 Juventus: Clip bàn thắng trận giao hữu quốc tế.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa trận giao hữu quốc tế giữa Benfica và Juventus.


29 Jul 2018