Highlights các đội tuyển quốc gia.

Giao hữu highlights

Qatar Vs Bồ Đào Nha: Clip bàn thắng giao hữu cấp ĐTQG

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Qatar và Bồ Đào Nha


05 Sep 2021

Giao hữu highlights

AC Milan Vs Panathinaikos: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa AC Milan và Panathinaikos


15 Aug 2021

Giao hữu highlights

Inter Milan Vs Dynamo Kyiv: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Inter Milan và Dynamo Kyiv


15 Aug 2021

Giao hữu highlights

Liverpool Vs Osasuna: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Liverpool và Osasuna


10 Aug 2021

Giao hữu highlights

Real Madrid Vs AC Milan: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Real Madrid và AC Milan


09 Aug 2021

Giao hữu highlights

Liverpool Vs Bilbao: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Liverpool và Bilbao


09 Aug 2021

Giao hữu highlights

Tottenham Hotspur Vs Arsenal: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Tottenham Hotspur và Arsenal


09 Aug 2021

Giao hữu highlights

Barcelona Vs Juventus: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Barcelona và Juventus


09 Aug 2021

Giao hữu highlights

Manchester United Vs Everton: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Liverpool và Bologna


08 Aug 2021

Giao hữu highlights

Liverpool Vs Bologna: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Liverpool và Bologna


06 Aug 2021

Giao hữu highlights

Spartak Moscow VS Benfica: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Spartak Moscow và Benfica


05 Aug 2021

Giao hữu highlights

Valencia Vs AC Milan: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Valencia và AC Milan


05 Aug 2021

Giao hữu highlights

Chelsea Vs Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Chelsea và Tottenham Hotspur


05 Aug 2021

Giao hữu highlights

RB Salzburg Vs Barcelona: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa RB Salzburg và Barcelona


05 Aug 2021

Giao hữu highlights

Manchester City Vs Blackpool: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Manchester City và Blackpool


04 Aug 2021

Giao hữu highlights

Arsenal Vs Chelsea: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Arsenal và Chelsea


02 Aug 2021

Giao hữu highlights

Wolfsburg Vs Atletico Madrid: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Wolfsburg và Atletico Madrid


01 Aug 2021

Giao hữu highlights

Stuttgart Vs Barcelona: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Stuttgart và Barcelona


01 Aug 2021

Giao hữu highlights

Man City Vs Barnsley: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Man City và Barnsley


01 Aug 2021

Giao hữu highlights

Monza Vs Juventus: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Monza và Juventus


01 Aug 2021