Highlights các đội tuyển quốc gia.

Giao hữu highlights

Spartak Moscow VS Benfica: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Spartak Moscow và Benfica


05 Aug 2021

Giao hữu highlights

Valencia Vs AC Milan: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Valencia và AC Milan


05 Aug 2021

Giao hữu highlights

Chelsea Vs Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Chelsea và Tottenham Hotspur


05 Aug 2021

Giao hữu highlights

RB Salzburg Vs Barcelona: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa RB Salzburg và Barcelona


05 Aug 2021

Giao hữu highlights

Manchester City Vs Blackpool: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Manchester City và Blackpool


04 Aug 2021

Giao hữu highlights

Arsenal Vs Chelsea: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Arsenal và Chelsea


02 Aug 2021

Giao hữu highlights

Wolfsburg Vs Atletico Madrid: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Wolfsburg và Atletico Madrid


01 Aug 2021

Giao hữu highlights

Stuttgart Vs Barcelona: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Stuttgart và Barcelona


01 Aug 2021

Giao hữu highlights

Man City Vs Barnsley: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Man City và Barnsley


01 Aug 2021

Giao hữu highlights

Monza Vs Juventus: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Monza và Juventus


01 Aug 2021

Giao hữu highlights

Nice Vs AC Milan: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Nice và AC Milan


01 Aug 2021

Giao hữu highlights

Bayern Munich Vs Napoli: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Bayern Munich và Napoli


01 Aug 2021

Giao hữu highlights

Dortmund Vs Bologna: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Dortmund và Bologna


31 Jul 2021

Giao hữu highlights

Hertha Berlin Vs Liverpool: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Hertha Berlin và Liverpool


31 Jul 2021

Giao hữu highlights

FC Porto Vs Roma: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa FC Porto và Roma


29 Jul 2021

Giao hữu highlights

Milton Keynes Dons Vs Tottenham Hotspur: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Milton Keynes Dons và Tottenham Hotspur


29 Jul 2021

Giao hữu highlights

Wycombe Vs Leicester: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Wycombe và Leicester


29 Jul 2021

Giao hữu highlights

Manchester United Vs Brentford: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Manchester United và Brentford


29 Jul 2021

Giao hữu highlights

Salzburg Vs Atletico: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Salzburg và Atletico


29 Jul 2021

Giao hữu highlights

Bayern Vs Monchengladbach: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Bayern và Monchengladbach


29 Jul 2021