Highlights các đội tuyển quốc gia.

Giao hữu highlights

Brazil Vs Tunisia: Clip bàn thắng giao hữu cấp ĐTQG

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Brazil và Tunisia


28 Sep 2022

Giao hữu highlights

Argentina Vs Honduras: Clip bàn thắng giao hữu cấp ĐTQG

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Argentina và Honduras


24 Sep 2022

Giao hữu highlights

Brazil Vs Ghana: Clip bàn thắng giao hữu cấp ĐTQG

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Brazil và Ghana


24 Sep 2022

Giao hữu highlights

Barcelona Vs Pumas: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Barcelona và Pumas


08 Aug 2022

Giao hữu highlights

Paris Saint-Germain Vs Nantes: Clip bàn thắng siêu cúp quốc gia Pháp

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng siêu cúp quốc gia Pháp giữa Paris Saint-Germain và Nantes


01 Aug 2022

Giao hữu highlights

Liverpool Vs Strasbourg: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Liverpool và Strasbourg


01 Aug 2022

Giao hữu highlights

Leicester City Vs Sevilla: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Leicester City và Sevilla


01 Aug 2022

Giao hữu highlights

Marseille Vs AC Milan: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Marseille và AC Milan


01 Aug 2022

Giao hữu highlights

Manchester United Vs Rayo Vallecano: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Manchester United và Rayo Vallecano


01 Aug 2022

Giao hữu highlights

Real Madrid Vs Juventus: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Real Madrid và Juventus


31 Jul 2022

Giao hữu highlights

New York Red Bulls Vs Barcelona: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa New York Red Bulls và Barcelona


31 Jul 2022

Giao hữu highlights

Atletico Madrid Vs Manchester United: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Atletico Madrid và Manchester United


31 Jul 2022

Giao hữu highlights

Tottenham Hotspur Vs Roma: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Tottenham Hotspur và Roma


31 Jul 2022

Giao hữu highlights

Inter Milan Vs Lyon: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Inter Milan và Lyon


31 Jul 2022

Giao hữu highlights

1860 Munich Vs Borussia Dortmund: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa 1860 Munich và Borussia Dortmund


30 Jul 2022

Giao hữu highlights

Udinese Vs Chelsea: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Udinese và Chelsea


30 Jul 2022

Giao hữu highlights

Salzburg Vs Liverpool: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Salzburg và Liverpool


28 Jul 2022

Giao hữu highlights

Numancia Vs Atletico Madrid: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Numancia và Atletico Madrid


28 Jul 2022

Giao hữu highlights

Real Madrid Vs CF America: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Real Madrid và CF America


27 Jul 2022

Giao hữu highlights

Barcelona Vs Juventus: Clip bàn thắng giao hữu cấp độ CLB

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận giao hữu giữa Barcelona và Juventus


27 Jul 2022