Jose Mourinho cho rằng cửa sổ chuyển nhượng sẻ diễn ra muộn hơn và giá trị cầu thủ sẻ không còn cao như trước nữa.