MIDTJYLLAND VS LIVERPOOL
DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU VÀ BÀN THẮNG


Giải đấu/Cup: UEFA Champions League

Ngày: 09 tháng 12 năm 2020

Kết quả trận đấu: Midtjylland 1-1 Liverpool