James Rodriguez VS Werber Bremen

Sau đây là màn trình diển của James Rodriguez trong trận đầu tiên ra mắt Bayern Munich trong trận giao hửu diển ra giữa Bayern Munich và Werder Bremen.