highlights các trận đấu của Ligue 1

Ligue 1 highlights

Lorient Vs PSG: Clip bàn thắng vòng 20 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 Ligue 1 giữa Lorient và PSG


20 Jan 2020

Ligue 1 highlights

Monaco Vs PSG: Clip bàn thắng vòng 15 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 Ligue 1 giữa Monaco và PSG


16 Jan 2020

Ligue 1 highlights

Paris Saint-Germain Vs AS Monaco: Clip bàn thắng vòng 20 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 Ligue 1 giữa Paris Saint-Germain và AS Monaco


13 Jan 2020

Ligue 1 highlights

Bordeaux Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng 20 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 Ligue 1 giữa Bordeaux và Lyon


13 Jan 2020

Ligue 1 highlights

Paris Vs Amiens: Clip bàn thắng vòng 18 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 Ligue 1 giữa Paris và Amiens


22 Dec 2019

Ligue 1 highlights

Montpellier vs Paris Saint-Germain: Clip bàn thắng vòng 17 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 17 Ligue 1 giữa Montpellier và Paris Saint-Germain


08 Dec 2019

Ligue 1 highlights

Paris Saint-Germain Vs Nantes: Clip bàn thắng vòng 16 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 Ligue 1 giữa Paris Saint-Germain và Nantes


05 Dec 2019

Ligue 1 highlights

Strasbourg Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng 15 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 Ligue 1 giữa Strasbourg và Lyon


01 Dec 2019

Ligue 1 highlights

Toulouse Vs Marseille: Clip bàn thắng vòng 14 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 Ligue 1 giữa Toulouse và Marseille


25 Nov 2019

Ligue 1 highlights

Bordeaux Vs Monaco: Clip bàn thắng vòng 14 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 Ligue 1 giữa Bordeaux và Monaco


25 Nov 2019

Ligue 1 highlights

Paris Saint-Germain Vs Lille: Clip bàn thắng vòng 14 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 Ligue 1 giữa Paris Saint-Germain và Lille


23 Nov 2019

Ligue 1 highlights

Marseille Vs Lyonnais: Clip bàn thắng vòng 13 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 13 Ligue 1 giữa Marseille và Lyonnais


11 Nov 2019

Ligue 1 highlights

Brest Vs Paris Saint-Germain: Clip bàn thắng vòng 13 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 13 Ligue 1 giữa Brest và Paris Saint-Germain


10 Nov 2019

Ligue 1 highlights

Dijon Vs Paris Saint-Germain: Clip bàn thắng vòng 12 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Ligue 1 giữa Paris Saint-Germain và Marseille


02 Nov 2019

Ligue 1 highlights

Paris Saint-Germain Vs Marseille: Clip bàn thắng vòng 11 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 Ligue 1 giữa Paris Saint-Germain và Marseille


28 Oct 2019

Ligue 1 highlights

Nice Vs Paris Saint-Germain: Clip bàn thắng vòng 10 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 Ligue 1 giữa Nice và Paris Saint-Germain


19 Oct 2019

Ligue 1 highlights

Saint-Etienne Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng 9 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 Ligue 1 giữa Saint-Etienne và Lyon


07 Oct 2019

Ligue 1 highlights

Paris Vs Angers: Clip bàn thắng vòng 9 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 Ligue 1 giữa Paris và Angers


06 Oct 2019

Ligue 1 highlights

Paris Vs Reims: Clip bàn thắng vòng 6 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 6 Ligue 1 giữa PSG Vs Reims


26 Sep 2019

Ligue 1 highlights

Lyon Vs PSG: Clip bàn thắng vòng 5 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 Ligue 1 giữa Lyon và PSG


23 Sep 2019