highlights các trận đấu của Ligue 1

Ligue 1 highlights

Lyon Vs Reims: Clip bàn thắng vòng 12 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Lyon và Reims


30 Nov 2020

Ligue 1 highlights

Paris Saint Germain Vs Bordeaux: Clip bàn thắng vòng 12 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Paris Saint Germain và Bordeaux


29 Nov 2020

Ligue 1 highlights

Monaco Vs PSG: Clip bàn thắng vòng 8 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Monaco và PSG


21 Nov 2020

Ligue 1 highlights

Lille Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng 8 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Lille và Lyon


02 Nov 2020

Ligue 1 highlights

Nantes Vs Paris Saint-Germain: Clip bàn thắng vòng 8 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Nimes và Paris Saint-Germain


01 Nov 2020

Ligue 1 highlights

Nimes Vs Paris Saint-Germain: Clip bàn thắng vòng 7 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Nimes và Paris Saint-Germain


17 Oct 2020

Ligue 1 highlights

Lyon Vs Marseille: Clip bàn thắng vòng 6 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 6 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Lyon và Marseille


05 Oct 2020

Ligue 1 highlights

Paris Saint Germain Vs Angers: Clip bàn thắng vòng 6 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 6 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Paris Saint Germain và Angers


03 Oct 2020

Ligue 1 highlights

Reims Vs Paris Saint Germain: Clip bàn thắng vòng 5 Ligue 1 mùa giải 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Reims và Paris Saint Germain


28 Sep 2020

Ligue 1 highlights

Monaco Vs Strasbourg: Clip bàn thắng vòng 5 Ligue 1 mùa giải 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Monaco và Strasbour


28 Sep 2020

Ligue 1 highlights

Nice Vs Paris Saint Germain: Clip bàn thắng vòng 4 Ligue 1 mùa giải 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Nice và Paris Saint Germain


21 Sep 2020

Ligue 1 highlights

Paris Saint-Germain Vs Metz: Clip bàn thắng vòng 3 Ligue 1 mùa giải 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Paris Saint-Germain và Metz


17 Sep 2020

Ligue 1 highlights

Montpellier Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng 3 Ligue 1 mùa giải 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Montpellier và Lyon


16 Sep 2020

Ligue 1 highlights

Monaco Vs Nantes: Clip bàn thắng vòng 3 Ligue 1 mùa giải 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Monaco và Nantes


14 Sep 2020

Ligue 1 highlights

Paris Saint-Germain Vs Marseille: Clip bàn thắng vòng 3 Ligue 1 mùa giải 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Paris Saint-Germain và Marseille


14 Sep 2020

Ligue 1 highlights

Bordeaux Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng 3 Ligue 1 mùa giải 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Bordeaux và Lyon


12 Sep 2020

Ligue 1 highlights

Lens Vs Paris Saint-Germain: Clip bàn thắng vòng 2 Ligue 1 mùa giải 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Lens và Paris Saint-Germain


11 Sep 2020

Ligue 1 highlights

Brest Vs Marseille: Clip bàn thắng vòng 2 Ligue 1 mùa giải 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Brest và Marseille


31 Aug 2020

Ligue 1 highlights

Metz Vs Monaco: Clip bàn thắng vòng 2 Ligue 1 mùa giải 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Metz và Monaco


31 Aug 2020

Ligue 1 highlights

Reims Vs Lille: Clip bàn thắng vòng 2 Ligue 1 mùa giải 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Reims và Lille


31 Aug 2020