highlights các trận đấu của Ligue 1

Ligue 1 highlights

Nimes Vs Marseille: Clip bàn thắng vòng 27 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 27 Ligue 1 giữa Nimes và Marseille


01 Mar 2020

Ligue 1 highlights

Paris Vs Bordeaux: Clip bàn thắng vòng 26 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 26 Ligue 1 giữa Paris và Bordeaux


24 Feb 2020

Ligue 1 highlights

Marseille Vs Nantes: Clip bàn thắng vòng 26 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 26 Ligue 1 giữa Lille và Marseille


23 Feb 2020

Ligue 1 highlights

Lille Vs Marseille: Clip bàn thắng vòng 25 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 25 Ligue 1 giữa Amiens và Paris Saint-Germain


17 Feb 2020

Ligue 1 highlights

Amiens Vs Paris Saint-Germain: Clip bàn thắng vòng 25 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 25 Ligue 1 giữa Amiens và Paris Saint-Germain


16 Feb 2020

Ligue 1 highlights

Paris Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng 24 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 24 Ligue 1 giữa Paris và Lyon


10 Feb 2020

Ligue 1 highlights

Lyonnais Vs Amiens: Clip bàn thắng vòng 23 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 23 Ligue 1 giữa Lyonnais và Amiens:


06 Feb 2020

Ligue 1 highlights

Nantes Vs Paris Saint-Germain: Clip bàn thắng vòng 23 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 21 Ligue 1 giữa Nantes và Paris Saint-Germain


05 Feb 2020

Ligue 1 highlights

Paris Saint-Germain Vs Montpellier: Clip bàn thắng vòng 21 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 21 Ligue 1 giữa Paris Saint-Germain và Montpellier


02 Feb 2020

Ligue 1 highlights

Lorient Vs PSG: Clip bàn thắng vòng 20 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 Ligue 1 giữa Lorient và PSG


20 Jan 2020

Ligue 1 highlights

Monaco Vs PSG: Clip bàn thắng vòng 15 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 Ligue 1 giữa Monaco và PSG


16 Jan 2020

Ligue 1 highlights

Paris Saint-Germain Vs AS Monaco: Clip bàn thắng vòng 20 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 Ligue 1 giữa Paris Saint-Germain và AS Monaco


13 Jan 2020

Ligue 1 highlights

Bordeaux Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng 20 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 Ligue 1 giữa Bordeaux và Lyon


13 Jan 2020

Ligue 1 highlights

Paris Vs Amiens: Clip bàn thắng vòng 18 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 Ligue 1 giữa Paris và Amiens


22 Dec 2019

Ligue 1 highlights

Montpellier vs Paris Saint-Germain: Clip bàn thắng vòng 17 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 17 Ligue 1 giữa Montpellier và Paris Saint-Germain


08 Dec 2019

Ligue 1 highlights

Paris Saint-Germain Vs Nantes: Clip bàn thắng vòng 16 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 Ligue 1 giữa Paris Saint-Germain và Nantes


05 Dec 2019

Ligue 1 highlights

Strasbourg Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng 15 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 Ligue 1 giữa Strasbourg và Lyon


01 Dec 2019

Ligue 1 highlights

Toulouse Vs Marseille: Clip bàn thắng vòng 14 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 Ligue 1 giữa Toulouse và Marseille


25 Nov 2019

Ligue 1 highlights

Bordeaux Vs Monaco: Clip bàn thắng vòng 14 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 Ligue 1 giữa Bordeaux và Monaco


25 Nov 2019

Ligue 1 highlights

Paris Saint-Germain Vs Lille: Clip bàn thắng vòng 14 Ligue 1

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 Ligue 1 giữa Paris Saint-Germain và Lille


23 Nov 2019