highlights các trận đấu của Ligue 1

Ligue 1 highlights

Marseille Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng 25 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 25 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Marseille và Lyon


01 Mar 2021

Ligue 1 highlights

Paris Saint-germain Vs Monaco: Clip bàn thắng vòng 25 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 25 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Paris Saint-germain và Monaco


22 Feb 2021

Ligue 1 highlights

Marseille Vs Paris Saint Germain: Clip bàn thắng vòng 24 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 24 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Marseille và Paris Saint Germain


08 Feb 2021

Ligue 1 highlights

Lyonnais Vs Strasbourg: Clip bàn thắng vòng 24 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 23 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Lyonnais và Strasbourg


07 Feb 2021

Ligue 1 highlights

PSG Vs Nimes: Clip bàn thắng vòng 23 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 23 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Lorient và Paris Saint Germain


04 Feb 2021

Ligue 1 highlights

Lorient Vs Paris Saint Germain: Clip bàn thắng vòng 22 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 22 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Lorient và Paris Saint Germain


01 Feb 2021

Ligue 1 highlights

Monaco Vs Marseille: Clip bàn thắng vòng 21 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 21 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Monaco và Marseille


24 Jan 2021

Ligue 1 highlights

Paris Saint Germain Vs Montpellier: Clip bàn thắng vòng 21 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 21 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Paris Saint Germain và Montpellier


23 Jan 2021

Ligue 1 highlights

Lyon Vs Metz: Clip bàn thắng vòng 20 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Lyon và Metz


18 Jan 2021

Ligue 1 highlights

Angers Vs Paris Saint Germain: Clip bàn thắng vòng 20 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Angers và Paris Saint Germain


17 Jan 2021

Ligue 1 highlights

Paris Saint-Germain Vs Marseille: Clip bàn thắng siêu cúp nước Pháp

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng siêu cúp nước Pháp giữa Paris Saint-Germain và Marseille


14 Jan 2021

Ligue 1 highlights

Etienne Vs PSG: Clip bàn thắng vòng 18 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Etienne và PSG


07 Jan 2021

Ligue 1 highlights

Paris Saint-Germain Vs Strasbourg: Clip bàn thắng vòng 17 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 17 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Paris Saint-Germain và Strasbourg


24 Dec 2020

Ligue 1 highlights

Lille Vs Paris Saint Germain: Clip bàn thắng vòng 16 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Lille Vs Paris Saint Germain


21 Dec 2020

Ligue 1 highlights

PSG Vs Lorient: Clip bàn thắng vòng 15 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa PSG và Lorient


17 Dec 2020

Ligue 1 highlights

Paris Saint Germain Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng 14 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Paris Saint Germain và Lyon


14 Dec 2020

Ligue 1 highlights

Metz Vs Lyon: Clip bàn thắng vòng 13 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 13 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Metz và Lyon


07 Dec 2020

Ligue 1 highlights

Montpellier Vs Paris Saint Germain: Clip bàn thắng vòng 13 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Montpellier và Paris Saint Germain


06 Dec 2020

Ligue 1 highlights

Lyon Vs Reims: Clip bàn thắng vòng 12 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Lyon và Reims


30 Nov 2020

Ligue 1 highlights

Paris Saint Germain Vs Bordeaux: Clip bàn thắng vòng 12 Ligue 1 | 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Ligue 1 mùa giải 2020-21 giữa Paris Saint Germain và Bordeaux


29 Nov 2020