highlights các trận đấu của V-League

V-league highlights

CLB TP.HCM vs Bình Dương: Clip bàn thắng vòng 8 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 V-League 2020 giữa CLB TP.HCM và Bình Dương


06 Jul 2020

V-league highlights

Than Quảng Ninh vs Nam Định: Clip bàn thắng vòng 8 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 V-League 2020 giữa Than Quảng Ninh và Nam Định


06 Jul 2020

V-league highlights

HAGL vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Clip bàn thắng vòng 8 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 V-League 2020 giữa HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh


06 Jul 2020

V-league highlights

Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng: Clip bàn thắng vòng 8 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 V-League 2020 giữa Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng


06 Jul 2020

V-league highlights

Viettel vs Hà Nội FC: Clip bàn thắng vòng 8 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 V-League 2020 giữa Viettel và Hà Nội FC


05 Jul 2020

V-league highlights

Quãng Nam vs SLNA: Clip bàn thắng vòng 8 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 V-League 2020 giữa Quãng Nam và SLNA


05 Jul 2020

V-league highlights

Hải Phòng vs Sài Gòn FC: Clip bàn thắng vòng 8 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 V-League 2020 giữa Hải Phòng và Sài Gòn FC


05 Jul 2020

V-league highlights

Hà Nội FC vs Sài Gòn FC: Clip bàn thắng vòng 7 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 V-League 2020 giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC


30 Jun 2020

V-league highlights

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Bình Dương: Clip bàn thắng vòng 7 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 V-League 2020 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Bình Dương


30 Jun 2020

V-league highlights

Nam Định vs SLNA: Clip bàn thắng vòng 7 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 V-League 2020 giữa Nam Định và SLNA


30 Jun 2020

V-league highlights

Thanh Hóa vs Than Quảng Ninh: Clip bàn thắng vòng 7 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 V-League 2020 giữa Thanh Hóa và Than Quảng Ninh


30 Jun 2020

V-league highlights

CLB TP.HCM vs SHB Đà Nẵng: Clip bàn thắng vòng 7 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 V-League 2020 giữa CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng


29 Jun 2020

V-league highlights

Hải Phòng vs HAGL: Clip bàn thắng vòng 7 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 V-League 2020 giữa Hải Phòng và HAGL


29 Jun 2020

V-league highlights

Quảng Nam vs Viettel: Clip bàn thắng vòng 7 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 V-League 2020 giữa Quảng Nam và Viettel


29 Jun 2020

V-league highlights

Sài Gòn FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Clip bàn thắng vòng 6 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 6 V-League 2020 giữa Sài Gòn FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh


25 Jun 2020

V-league highlights

SHB Đà Nẵng vs HAGL: Clip bàn thắng vòng 6 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 6 V-League 2020 giữa SHB Đà Nẵng và HAGL


25 Jun 2020

V-league highlights

Than Quảng Ninh vs Quảng Nam: Clip bàn thắng vòng 6 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 6 V-League 2020 giữa Than Quảng Ninh và Quảng Nam


25 Jun 2020

V-league highlights

Bình Dương vs Hà Nội FC: Clip bàn thắng vòng 6 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 6 V-League 2020 giữa Bình Dương và Hà Nội FC


25 Jun 2020

V-league highlights

Viettel vs Thanh Hóa: Clip bàn thắng vòng 6 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 6 V-League 2020 giữa Viettel và Thanh Hóa


23 Jun 2020

V-league highlights

Nam Định vs Hải Phòng: Clip bàn thắng vòng 6 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 6 V-League 2020 giữa Nam Định và Hải Phòng


23 Jun 2020