highlights các trận đấu của V-League

V-league highlights

Than Quảng Ninh vs Hà Nội FC: Clip bàn thắng vòng 20 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 V-League 2020 giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội FC


08 Nov 2020

V-league highlights

Sài Gòn vs Viettel: Clip bàn thắng vòng 20 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 V-League 2020 giữa Sài Gòn và Viettel


08 Nov 2020

V-league highlights

TP.HCM vs Bình Dương: Clip bàn thắng vòng 20 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 V-League 2020 giữa TP.HCM và Bình Dương


08 Nov 2020

V-league highlights

HAGL vs Hà Tĩnh: Clip bàn thắng vòng 20 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 20 V-League 2020 giữa HAGL và Hà Tĩnh


07 Nov 2020

V-league highlights

Hà Nội FC vs Sài Gòn: Clip bàn thắng vòng 19 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 V-League 2020 giữa Hà Nội FC và Sài Gòn


04 Nov 2020

V-league highlights

Viettel vs Than Quảng Ninh: Clip bàn thắng vòng 19 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 V-League 2020 giữa Viettel và Than Quảng Ninh


03 Nov 2020

V-league highlights

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs TP.HCM: Clip bàn thắng vòng 19 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 V-League 2020 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và TP.HCM


03 Nov 2020

V-league highlights

Bình Dương vs HAGL: Clip bàn thắng vòng 19 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 V-League 2020 giữa Bình Dương và HAGL


03 Nov 2020

V-league highlights

Hải Phòng vs Quảng Nam: Clip bàn thắng vòng 18 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 V-League 2020 giữa Hải Phòng và Quảng Nam


31 Oct 2020

V-league highlights

Sông Lam Nghệ An vs DNH Nam Định: Clip bàn thắng vòng 18 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 V-League 2020 giữa Sông Lam Nghệ An và DNH Nam Định


31 Oct 2020

V-league highlights

SHB Đà Nẵng vs Thanh Hóa: Clip bàn thắng vòng 18 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 V-League 2020 giữa SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa


31 Oct 2020

V-league highlights

TP.HCM vs Hoàng Anh Gia Lai: Clip bàn thắng vòng 18 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 V-League 2020 giữa TP.HCM và Hoàng Anh Gia Lai


30 Oct 2020

V-league highlights

Bình Dương vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Clip bàn thắng vòng 18 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 V-League 2020 giữa Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh


30 Oct 2020

V-league highlights

Sài Gòn vs Than Quảng Ninh: Clip bàn thắng vòng 18 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 V-League 2020 giữa Sài Gòn và Than Quảng Ninh


29 Oct 2020

V-league highlights

Viettel vs Hà Nội FC: Clip bàn thắng vòng 18 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 V-League 2020 giữa Viettel và Hà Nội FC


29 Oct 2020

V-league highlights

Hải Phòng vs Thanh Hóa: Clip bàn thắng vòng 16 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 V-League 2020 giữa Hải Phòng và Thanh Hóa


20 Oct 2020

V-league highlights

Quảng Nam vs DNH Nam Định: Clip bàn thắng vòng 16 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 V-League 2020 giữa Quảng Nam và DNH Nam Định


20 Oct 2020

V-league highlights

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An: Clip bàn thắng vòng 16 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 V-League 2020 giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An


20 Oct 2020

V-league highlights

Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Clip bàn thắng vòng 16 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 V-League 2020 giữa Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh


20 Oct 2020

V-league highlights

Than Quảng Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai: Clip bàn thắng vòng 16 V-League 2020

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 V-League 2020 giữa Than Quảng Ninh và Hoàng Anh Gia Lai


20 Oct 2020