Kết quả bóng đá trên Buaksib.com

NgàyChủ nhàThời gian/Kết quảKháchLeagueMùa giảiSânArticleMatch Day
2017-02-01 02:45:01February 1, 20170 - 2Premier League2017
Recap-
2017-02-01 02:45:15February 1, 20171 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-01 02:45:24February 1, 20170 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-01 02:45:37February 1, 20172 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-01 02:45:57February 1, 20171 - 2Premier League2017
Recap-
2017-02-01 03:00:13February 1, 20171 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-02 02:45:46February 2, 20170 - 4Premier League2017
Recap-
2017-02-02 03:00:02February 2, 20171 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-02 03:00:14February 2, 20170 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-04 19:30:15February 4, 20173 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-04 22:00:00February 4, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-04 22:00:07February 4, 20171 - 3Premier League2017
Recap-
2017-02-04 22:00:07February 4, 20176 - 3Premier League2017
Recap-
2017-02-04 22:00:36February 4, 20172 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-04 22:00:51February 4, 20170 - 4Premier League2017
Recap-
2017-02-04 22:00:57February 4, 20171 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-05 00:30:13February 5, 20171 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-05 20:30:41February 5, 20172 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-05 21:00:37February 5, 2017 21:00:3721:00Serie A2017
Recap-
2017-02-05 21:00:54February 5, 2017 21:00:5421:00Serie A2017
Recap-
2017-02-05 23:00:41February 5, 20170 - 3Premier League2017
Recap-
2017-02-11 00:00:30February 11, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-11 22:00:04February 11, 20170 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-11 22:00:11February 11, 20171 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-11 22:00:35February 11, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-11 22:00:41February 11, 20172 - 2Premier League2017
Recap-
2017-02-11 22:00:49February 11, 20170 - 4Premier League2017
Recap-
2017-02-12 00:30:44February 12, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-12 20:30:38February 12, 20171 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-12 23:00:59February 12, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-14 03:00:24February 14, 20170 - 2Premier League2017
Recap-
2017-02-15 02:45:19February 15, 20174 - 0Uefa Champions League2017
Recap-
2017-02-15 02:45:23February 15, 20171 - 0Uefa Champions League2017
Recap-
2017-02-16 02:45:01February 16, 20175 - 1Uefa Champions League2017
Recap-
2017-02-16 02:45:13February 16, 20173 - 1Uefa Champions League2017
Recap-
2017-02-16 23:00:44February 16, 20171 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:17February 17, 20171 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:22February 17, 20171 - 2Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:25February 17, 20170 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:27February 17, 20171 - 4Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:35February 17, 20172 - 2Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:39February 17, 20174 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:51February 17, 20170 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 03:05:00February 17, 20170 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 03:05:34February 17, 20170 - 4Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 03:05:35February 17, 20173 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-18 02:30:34February 18, 20171 - 3Bundesliga2017
Recap-
2017-02-18 02:45:14February 18, 20171 - 1Ligue12017
Recap-
2017-02-18 02:45:15February 18, 20174 - 1Serie A2017
Recap-
2017-02-18 02:45:29February 18, 20174 - 1La Liga2017
Recap-
2017-02-18 18:00:02February 18, 20170 - 0V-League2017
Recap-
2017-02-18 18:00:26February 18, 20172 - 12017
Recap-
2017-02-18 18:00:31February 18, 20172 - 12017
Recap-
2017-02-18 19:00:02February 18, 20171 - 4La Liga2017
Recap-
2017-02-18 19:00:17February 18, 20171 - 2V-League2017
Recap-
2017-02-18 19:00:35February 18, 20170 - 02017
Recap-
2017-02-18 19:00:54February 18, 20171 - 22017
Recap-
2017-02-18 21:30:03February 18, 20171 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-02-18 21:30:03February 18, 20173 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-02-18 21:30:23February 18, 20172 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-02-18 21:30:24February 18, 20170 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-02-18 21:30:48February 18, 20170 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-02-18 22:15:10February 18, 20172 - 0La Liga2017
Recap-
2017-02-18 23:00:41February 18, 20172 - 0Ligue12017
Recap-
2017-02-19 00:00:48February 19, 20171 - 0Serie A2017
Recap-
2017-02-19 00:30:04February 19, 20170 - 1La Liga2017
Recap-
2017-02-19 00:30:28February 19, 20172 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-02-19 02:00:05February 19, 20171 - 1Ligue12017
Recap-
2017-02-19 02:00:08February 19, 20170 - 1Ligue12017
Recap-
2017-02-19 02:00:09February 19, 20171 - 0Ligue12017
Recap-
2017-02-19 02:00:34February 19, 20170 - 1Ligue12017
Recap-
2017-02-19 02:45:13February 19, 20172 - 0La Liga2017
Recap-
2017-02-19 02:45:44February 19, 20171 - 2Serie A2017
Recap-
2017-02-19 18:00:22February 19, 20172 - 1V-League2017
Recap-
2017-02-19 18:00:29February 19, 20171 - 12017
Recap-
2017-02-19 18:00:35February 19, 20170 - 22017
Recap-
2017-02-19 18:00:40February 19, 20170 - 1La Liga2017
Recap-
2017-02-19 18:00:43February 19, 20170 - 02017
Recap-
2017-02-19 18:30:17February 19, 20170 - 1Serie A2017
Recap-
2017-02-19 19:00:23February 19, 20172 - 02017
Recap-
2017-02-19 19:00:27February 19, 20173 - 2V-League2017
Recap-
2017-02-19 19:00:34February 19, 20174 - 1V-League2017
Recap-
2017-02-19 19:00:36February 19, 20171 - 12017
Recap-
2017-02-19 21:00:08February 19, 20172 - 1Ligue12017
Recap-
2017-02-19 21:00:19February 19, 20171 - 1Serie A2017
Recap-
2017-02-19 21:00:24February 19, 20171 - 2Serie A2017
Recap-
2017-02-19 21:00:40February 19, 20173 - 0Ligue12017
Recap-
2017-02-19 21:00:47February 19, 20171 - 3Serie A2017
Recap-
2017-02-19 21:00:55February 19, 20175 - 0Serie A2017
Recap-
2017-02-19 21:30:12February 19, 20171 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-02-19 22:15:58February 19, 20172 - 0La Liga2017
Recap-
2017-02-19 23:00:09February 19, 20174 - 2Ligue12017
Recap-
2017-02-19 23:30:33February 19, 20171 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-02-20 00:00:27February 20, 20174 - 1Serie A2017
Recap-
2017-02-20 00:30:39February 20, 20173 - 0La Liga2017
Recap-
2017-02-20 02:45:12February 20, 20172 - 1La Liga2017
Recap-
2017-02-20 02:45:54February 20, 20172 - 1Serie A2017
Recap-
2017-02-20 03:00:38February 20, 20170 - 0Ligue12017
Recap-
2017-02-22 02:45:44February 22, 20175 - 3Uefa Champions League2017
Recap-
2017-02-22 02:45:54February 22, 20172 - 4Uefa Champions League2017
Recap-
2017-02-23 00:45:31February 23, 20172 - 1La Liga2017
Recap-
2017-02-23 02:45:11February 23, 20172 - 1Uefa Champions League2017
Recap-
2017-02-23 02:45:30February 23, 20170 - 2Uefa Champions League2017
Recap-
2017-02-24 20:00:20February 24, 20176 - 0V-League2017
Recap-
2017-02-25 01:00:11February 25, 20173 - 1Ligue12017
Recap-
2017-02-25 02:30:51February 25, 20171 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-02-25 02:45:16February 25, 20170 - 1La Liga2017
Recap-
2017-02-25 02:45:47February 25, 20172 - 1Ligue12017
Recap-
2017-02-25 17:45:52February 25, 20172 - 0V-League2017
Recap-
2017-02-25 18:00:13February 25, 20171 - 02017
Recap-
2017-02-25 18:00:25February 25, 20171 - 12017
Recap-
2017-02-25 18:00:54February 25, 20175 - 1V-League2017
Recap-
2017-02-25 19:00:13February 25, 20171 - 22017
Recap-
2017-02-25 19:00:29February 25, 20174 - 22017
Recap-
2017-02-25 19:00:33February 25, 20172 - 1La Liga2017
Recap-
2017-02-25 21:30:17February 25, 20170 - 3Bundesliga2017
Recap-
2017-02-25 21:30:19February 25, 20171 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-02-25 21:30:25February 25, 20178 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-02-25 21:30:27February 25, 20170 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-02-25 21:30:53February 25, 20173 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-02-25 22:00:19February 25, 20173 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-25 22:00:40February 25, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-25 22:00:40February 25, 20171 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-25 22:00:47February 25, 20171 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-25 22:00:54February 25, 20172 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-25 22:15:58February 25, 20171 - 2La Liga2017
Recap-
2017-02-25 23:00:17February 25, 20171 - 2Ligue12017
Recap-
2017-02-26 00:00:20February 26, 20170 - 2Serie A2017
Recap-
2017-02-26 00:30:25February 26, 20172 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-02-26 00:30:43February 26, 20171 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-26 00:30:50February 26, 20174 - 0La Liga2017
Recap-
2017-02-26 02:00:08February 26, 20172 - 3Ligue12017
Recap-
2017-02-26 02:00:10February 26, 20170 - 0Ligue12017
Recap-
2017-02-26 02:00:13February 26, 20171 - 0Ligue12017
Recap-
2017-02-26 02:00:43February 26, 20173 - 0Ligue12017
Recap-
2017-02-26 02:45:12February 26, 20172 - 0Serie A2017
Recap-
2017-02-26 02:45:51February 26, 20173 - 0La Liga2017
Recap-
2017-02-26 18:00:10February 26, 20171 - 2V-League2017
Recap-
2017-02-26 18:00:21February 26, 20175 - 12017
Recap-
2017-02-26 18:00:29February 26, 20171 - 0V-League2017
Recap-
2017-02-26 18:00:32February 26, 20171 - 02017
Recap-
2017-02-26 18:00:33February 26, 20171 - 12017
Recap-
2017-02-26 18:00:46February 26, 20173 - 0La Liga2017
Recap-
2017-02-26 18:30:46February 26, 20171 - 1Serie A2017
Recap-
2017-02-26 19:00:22February 26, 20170 - 0V-League2017
Recap-
2017-02-26 19:00:23February 26, 20172 - 22017
Recap-
2017-02-26 19:00:49February 26, 20171 - 02017
Recap-
2017-02-26 20:30:28February 26, 20174 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-26 21:00:06February 26, 20171 - 1Serie A2017
Recap-
2017-02-26 21:00:18February 26, 20171 - 2Serie A2017
Recap-
2017-02-26 21:00:39February 26, 20170 - 1Ligue12017
Recap-
2017-02-26 21:00:39February 26, 20170 - 1Serie A2017
Recap-
2017-02-26 21:00:44February 26, 20171 - 0Serie A2017
Recap-
2017-02-26 21:00:47February 26, 20172 - 0Serie A2017
Recap-
2017-02-26 21:30:11February 26, 20170 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-02-26 22:15:18February 26, 20171 - 2La Liga2017
Recap-
2017-02-26 23:00:50February 26, 20175 - 0Ligue12017
Recap-
2017-02-26 23:30:18February 26, 20171 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-02-27 00:30:11February 27, 20171 - 1La Liga2017
Recap-
2017-02-27 00:30:43February 27, 20173 - 1La Liga2017
Recap-
2017-02-27 02:45:34February 27, 20171 - 3Serie A2017
Recap-
2017-02-27 02:45:46February 27, 20172 - 3La Liga2017
Recap-
2017-02-27 03:00:24February 27, 20171 - 5Ligue12017
Recap-
2017-02-28 02:45:10February 28, 20172 - 2Serie A2017
Recap-
2017-02-28 03:00:27February 28, 20173 - 1Premier League2017
Recap-
2017-03-01 01:30:01March 1, 20172 - 2La Liga2017
Recap-
2017-03-01 03:30:14March 1, 20171 - 0La Liga2017
Recap-
2017-03-01 03:30:35March 1, 20171 - 2La Liga2017
Recap-
2017-03-02 01:30:27March 2, 20171 - 4La Liga2017
Recap-
2017-03-02 01:30:31March 2, 20176 - 1La Liga2017
Recap-
2017-03-04 02:30:56March 4, 20172 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-03-04 02:45:02March 4, 20172 - 3La Liga2017
Recap-
2017-03-04 02:45:56March 4, 20171 - 1Ligue12017
Recap-
2017-03-04 17:45:13March 4, 20173 - 1V-League2017
Recap-
2017-03-04 18:00:15March 4, 20171 - 22017
Recap-
2017-03-04 18:00:51March 4, 20170 - 02017
Recap-
2017-03-04 19:00:08March 4, 20170 - 12017
Recap-
2017-03-04 19:00:13March 4, 20171 - 5V-League2017
Recap-
2017-03-04 19:00:42March 4, 20171 - 0La Liga2017
Recap-
2017-03-04 19:00:48March 4, 20172 - 2V-League2017
Recap-
2017-03-04 19:00:51March 4, 20173 - 12017
Recap-
2017-03-04 19:30:39March 4, 20171 - 1Premier League2017
Recap-
2017-03-04 20:00:39March 4, 20171 - 0V-League2017
Recap-
2017-03-04 21:00:41March 4, 20171 - 2Serie A2017
Recap-
2017-03-04 21:30:11March 4, 20171 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-03-04 21:30:29March 4, 20176 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-03-04 21:30:35March 4, 20170 - 3Bundesliga2017
Recap-
2017-03-04 21:30:46March 4, 20175 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-03-04 21:30:53March 4, 20172 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-03-04 22:00:17March 4, 20170 - 2Premier League2017
Recap-
2017-03-04 22:00:22March 4, 20173 - 2Premier League2017
Recap-
2017-03-04 22:00:48March 4, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-03-04 22:00:54March 4, 20173 - 1Premier League2017
Recap-
2017-03-04 22:00:54March 4, 20173 - 4Premier League2017
Recap-
2017-03-04 22:15:14March 4, 20171 - 4La Liga2017
Recap-
2017-03-04 23:00:23March 4, 20171 - 0Ligue12017
Recap-
2017-03-05 00:00:11March 5, 20173 - 1Serie A2017
Recap-
2017-03-05 00:30:06March 5, 20174 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-03-05 00:30:19March 5, 20173 - 1Premier League2017
Recap-
2017-03-05 00:30:25March 5, 20172 - 0La Liga2017
Recap-
2017-03-05 02:00:26March 5, 20171 - 1Ligue12017
Recap-
2017-03-05 02:00:53March 5, 20170 - 1Ligue12017
Recap-
2017-03-05 02:00:54March 5, 20171 - 1Ligue12017
Recap-
2017-03-05 02:00:55March 5, 20172 - 3Ligue12017
Recap-
2017-03-05 02:45:46March 5, 20173 - 1Serie A2017
Recap-
2017-03-05 02:45:48March 5, 20175 - 0La Liga2017
Recap-
2017-03-05 18:00:14March 5, 20170 - 1La Liga2017
Recap-
2017-03-05 18:00:24March 5, 20170 - 12017
Recap-
2017-03-05 18:00:51March 5, 20170 - 12017
Recap-
2017-03-05 18:00:53March 5, 20173 - 12017
Recap-
2017-03-05 18:00:55March 5, 20173 - 2V-League2017
Recap-
2017-03-05 18:30:17March 5, 20170 - 0Serie A2017
Recap-
2017-03-05 19:00:11March 5, 20171 - 12017
Recap-
2017-03-05 19:00:58March 5, 20173 - 22017
Recap-
2017-03-05 20:30:59March 5, 20173 - 2Premier League2017
Recap-
2017-03-05 21:00:02March 5, 20170 - 0Serie A2017
Recap-
2017-03-05 21:00:06March 5, 20171 - 5Serie A2017
Recap-
2017-03-05 21:00:25March 5, 20171 - 4Ligue12017
Recap-
2017-03-05 21:00:33March 5, 20170 - 2Serie A2017
Recap-
2017-03-05 21:30:36March 5, 20171 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-03-05 22:15:26March 5, 20173 - 0La Liga2017
Recap-
2017-03-05 23:00:50March 5, 20170 - 2Premier League2017
Recap-
2017-03-05 23:00:53March 5, 20171 - 1Ligue12017
Recap-
2017-03-05 23:30:18March 5, 20171 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-03-06 00:30:30March 6, 20175 - 2La Liga2017
Recap-
2017-03-06 02:45:05March 6, 20171 - 0La Liga2017
Recap-
2017-03-06 02:45:46March 6, 20170 - 2Serie A2017
Recap-
2017-03-06 03:00:17March 6, 20174 - 0Ligue12017
Recap-
2017-03-07 02:45:45March 7, 20171 - 1La Liga2017
Recap-
2017-03-07 03:00:47March 7, 20171 - 2Premier League2017
Recap-
2017-03-08 02:45:02March 8, 20171 - 3Uefa Champions League2017
Recap-
2017-03-08 02:45:51March 8, 20171 - 5Uefa Champions League2017
Recap-
2017-03-08 18:00:05March 8, 20172 - 12017
Recap-
2017-03-08 18:00:10March 8, 20172 - 22017
Recap-
2017-03-08 18:00:13March 8, 20172 - 32017
Recap-
2017-03-08 18:00:13March 8, 20173 - 02017
Recap-
2017-03-08 18:00:19March 8, 20171 - 32017
Recap-
2017-03-08 18:00:54March 8, 20174 - 0V-League2017
Recap-
2017-03-08 18:00:59March 8, 20171 - 1V-League2017
Recap-
2017-03-08 19:00:09March 8, 20172 - 22017
Recap-
2017-03-08 19:00:13March 8, 20175 - 1V-League2017
Recap-
2017-03-08 19:00:16March 8, 20170 - 3V-League2017
Recap-
2017-03-08 19:00:16March 8, 20175 - 02017
Recap-
2017-03-08 19:00:42March 8, 20170 - 02017
Recap-
2017-03-08 19:00:58March 8, 20170 - 02017
Recap-
2017-03-08 20:00:01March 8, 20173 - 1V-League2017
Recap-
2017-03-08 20:00:06March 8, 20173 - 2V-League2017
Recap-
2017-03-09 00:45:52March 9, 20171 - 1La Liga2017
Recap-
2017-03-09 02:45:04March 9, 20174 - 0Uefa Champions League2017
Recap-
2017-03-09 02:45:32March 9, 20176 - 1Uefa Champions League2017
Recap-
2017-03-09 03:00:15March 9, 20170 - 0Premier League2017
Recap-
2017-03-10 01:00:15March 10, 20172 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-10 01:00:46March 10, 20170 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-10 01:00:49March 10, 20171 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-10 03:05:02March 10, 20174 - 2Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-10 03:05:07March 10, 20171 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-10 03:05:21March 10, 20172 - 5Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-10 03:05:26March 10, 20172 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-10 03:05:34March 10, 20171 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-11 01:00:25March 11, 20172 - 2Ligue12017
Recap-
2017-03-11 02:30:37March 11, 20171 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-03-11 02:45:12March 11, 20172 - 1Serie A2017
Recap-
2017-03-11 02:45:17March 11, 20173 - 0Ligue12017
Recap-
2017-03-11 17:45:35March 11, 20173 - 1V-League2017
Recap-
2017-03-11 18:00:11March 11, 20172 - 22017
Recap-
2017-03-11 18:00:31March 11, 20171 - 02017
Recap-
2017-03-11 19:00:08March 11, 20171 - 1La Liga2017
Recap-
2017-03-11 19:00:33March 11, 20170 - 0V-League2017
Recap-
2017-03-11 19:00:41March 11, 20171 - 12017
Recap-
2017-03-11 19:00:54March 11, 20170 - 02017
Recap-
2017-03-11 21:30:13March 11, 20171 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-03-11 21:30:14March 11, 20173 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-03-11 21:30:26March 11, 20172 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-03-11 21:30:52March 11, 20172 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-03-11 21:30:53March 11, 20170 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-03-11 22:00:04March 11, 20172 - 1Premier League2017
Recap-
2017-03-11 22:00:06March 11, 20173 - 0Premier League2017
Recap-
2017-03-11 22:00:07March 11, 20173 - 2Premier League2017
Recap-
2017-03-11 22:15:41March 11, 20171 - 1La Liga2017
Recap-
2017-03-11 22:45:43March 11, 20172 - 1Ligue12017
Recap-
2017-03-12 00:30:47March 12, 20171 - 2La Liga2017
Recap-
2017-03-12 00:30:53March 12, 20172 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-03-12 02:00:26March 12, 20172 - 3Ligue12017
Recap-
2017-03-12 02:00:31March 12, 20171 - 1Ligue12017
Recap-
2017-03-12 02:00:43March 12, 20171 - 2Ligue12017
Recap-
2017-03-12 02:00:50March 12, 20175 - 0Ligue12017
Recap-
2017-03-12 03:45:25March 12, 20170 - 1Serie A2017
Recap-
2017-03-12 03:45:45March 12, 20170 - 1La Liga2017
Recap-
2017-03-12 18:00:06March 12, 20171 - 22017
Recap-
2017-03-12 18:00:09March 12, 20171 - 12017
Recap-
2017-03-12 18:00:33March 12, 20171 - 12017
Recap-
2017-03-12 18:00:39March 12, 20172 - 3V-League2017
Recap-
2017-03-12 18:00:56March 12, 20170 - 2La Liga2017
Recap-
2017-03-12 18:30:32March 12, 20170 - 1Serie A2017
Recap-
2017-03-12 19:00:29March 12, 20171 - 2V-League2017
Recap-
2017-03-12 19:00:33March 12, 20171 - 22017
Recap-
2017-03-12 19:00:41March 12, 20171 - 3V-League2017
Recap-
2017-03-12 19:00:53March 12, 20172 - 02017
Recap-
2017-03-12 21:00:13March 12, 20172 - 2Ligue12017
Recap-
2017-03-12 21:00:15March 12, 20173 - 0Serie A2017
Recap-
2017-03-12 21:00:37March 12, 20171 - 0Serie A2017
Recap-
2017-03-12 21:00:41March 12, 20171 - 3Serie A2017
Recap-
2017-03-12 21:00:49March 12, 20174 - 0Serie A2017
Recap-
2017-03-12 21:00:55March 12, 20177 - 1Serie A2017
Recap-
2017-03-12 21:30:51March 12, 20173 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-03-12 22:15:23March 12, 20172 - 1La Liga2017
Recap-
2017-03-12 23:00:21March 12, 20174 - 0Ligue12017
Recap-
2017-03-12 23:00:27March 12, 20172 - 1Premier League2017
Recap-
2017-03-12 23:30:58March 12, 20172 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-03-13 00:30:24March 13, 20170 - 1La Liga2017
Recap-
2017-03-13 02:45:20March 13, 20172 - 1La Liga2017
Recap-
2017-03-13 02:45:49March 13, 20170 - 3Serie A2017
Recap-
2017-03-13 03:00:23March 13, 20171 - 2Ligue12017
Recap-
2017-03-13 16:02:45March 13, 2017 16:02:4516:02
Recap-
2017-03-14 02:45:07March 14, 20171 - 1La Liga2017
Recap-
2017-03-14 02:45:25March 14, 20173 - 1Serie A2017
Recap-
2017-03-15 02:45:05March 15, 20171 - 0Uefa Champions League2017
Recap-
2017-03-15 02:45:59March 15, 20172 - 0Uefa Champions League2017
Recap-
2017-03-16 02:45:24March 16, 20173 - 1Uefa Champions League2017
Recap-
2017-03-17 01:00:05March 17, 20171 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-17 01:00:08March 17, 20170 - 2Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-17 01:00:21March 17, 20174 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-17 03:05:29March 17, 20172 - 2Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-17 03:05:36March 17, 20172 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-17 03:05:42March 17, 20172 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-17 03:05:43March 17, 20171 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-03-18 01:00:51March 18, 20171 - 0Ligue12017
Recap-
2017-03-18 02:30:44March 18, 20171 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-03-18 02:45:53March 18, 20171 - 0La Liga2017
Recap-
2017-03-18 02:45:59March 18, 20170 - 0Ligue12017
Recap-
2017-03-18 18:00:17March 18, 20170 - 02017
Recap-
2017-03-18 18:00:42March 18, 20172 - 22017
Recap-
2017-03-18 19:00:03March 18, 20171 - 1La Liga2017
Recap-
2017-03-18 19:00:15March 18, 20173 - 22017
Recap-
2017-03-18 19:00:59March 18, 20171 - 12017
Recap-
2017-03-18 19:30:54March 18, 20173 - 1Premier League2017
Recap-
2017-03-18 21:30:10March 18, 20171 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-03-18 21:30:28March 18, 20174 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-03-18 21:30:28March 18, 20171 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-03-18 21:30:31March 18, 20173 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-03-18 21:30:31March 18, 20171 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-03-18 22:00:15March 18, 20170 - 0Premier League2017
Recap-
2017-03-18 22:00:22March 18, 20172 - 3Premier League2017
Recap-
2017-03-18 22:00:26March 18, 20171 - 2Premier League2017
Recap-
2017-03-18 22:00:39March 18, 20171 - 0Premier League2017
Recap-
2017-03-18 22:00:59March 18, 20174 - 0Premier League2017
Recap-
2017-03-18 22:15:12March 18, 20171 - 2La Liga2017
Recap-
2017-03-18 23:00:51March 18, 20171 - 1Ligue12017
Recap-
2017-03-19 00:00:48March 19, 20172 - 2Serie A2017
Recap-
2017-03-19 00:30:51March 19, 20171 - 0La Liga2017
Recap-
2017-03-19 00:30:57March 19, 20170 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-03-19 00:30:58March 19, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-03-19 02:00:14March 19, 20175 - 1Ligue12017
Recap-
2017-03-19 02:00:26March 19, 20170 - 0Ligue12017
Recap-
2017-03-19 02:00:34March 19, 20172 - 3Ligue12017
Recap-
2017-03-19 02:00:38March 19, 20173 - 0Ligue12017
Recap-
2017-03-19 02:45:26March 19, 20171 - 0Serie A2017
Recap-
2017-03-19 02:45:53March 19, 20172 - 0La Liga2017
Recap-
2017-03-19 18:00:18March 19, 2017 18:00:1818:002017
Recap-
2017-03-19 18:00:36March 19, 2017 18:00:3618:00La Liga2017
Recap-
2017-03-19 18:00:36March 19, 2017 18:00:3618:002017
Recap-
2017-03-19 18:00:39March 19, 2017 18:00:3918:002017
Recap-
2017-03-19 18:30:54March 19, 2017 18:30:5418:30Serie A2017
Recap-
2017-03-19 19:00:04March 19, 2017 19:00:0419:002017
Recap-
2017-03-19 19:00:05March 19, 2017 19:00:0519:00Premier League2017
Recap-
2017-03-19 19:00:06March 19, 2017 19:00:0619:002017
Recap-
2017-03-19 21:00:11March 19, 2017 21:00:1121:00Ligue12017
Recap-
2017-03-19 21:00:18March 19, 2017 21:00:1821:00Serie A2017
Recap-
2017-03-19 21:00:31March 19, 2017 21:00:3121:00Serie A2017
Recap-
2017-03-19 21:00:31March 19, 2017 21:00:3121:00Serie A2017
Recap-
2017-03-19 21:00:32March 19, 2017 21:00:3221:00Serie A2017
Recap-
2017-03-19 21:00:51March 19, 2017 21:00:5121:00Serie A2017
Recap-
2017-03-19 21:15:25March 19, 2017 21:15:2521:15Premier League2017
Recap-
2017-03-19 21:30:57March 19, 2017 21:30:5721:30Bundesliga2017
Recap-
2017-03-19 22:15:24March 19, 2017 22:15:2422:15La Liga2017
Recap-
2017-03-19 23:00:03March 19, 2017 23:00:0323:00Ligue12017
Recap-
2017-03-20 00:00:44March 20, 2017 00:00:4400:00Serie A2017
Recap-
2017-03-20 00:30:31March 20, 2017 00:30:3100:30La Liga2017
Recap-
2017-03-20 02:45:43March 20, 2017 02:45:4302:45La Liga2017
Recap-
2017-04-03 17:45:22April 3, 2017 17:45:2217:45V-League2017
Recap-
2017-04-03 18:00:01April 3, 2017 18:00:0118:00V-League2017
Recap-
2017-04-03 19:00:00April 3, 2017 19:00:0019:00V-League2017
Recap-
2017-04-03 19:00:27April 3, 2017 19:00:2719:00V-League2017
Recap-
2017-04-03 20:00:35April 3, 2017 20:00:3520:00V-League2017
Recap-
2017-04-16 02:45:33April 16, 20170 - 0Uefa Champions League2017
Recap-
2017-04-17 03:05:56April 17, 20171 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-04-19 23:30:01April 19, 2017 23:30:0123:30Bundesliga2017
Recap-
2017-04-19 23:30:11April 19, 2017 23:30:1123:30Premier League2017
Recap-
2017-04-20 00:30:57April 20, 2017 00:30:5700:30La Liga2017
Recap-
2017-04-20 02:45:52April 20, 2017 02:45:5202:45Serie A2017
Recap-
2017-04-20 03:00:05April 20, 2017 03:00:0503:00Ligue12017
Recap-
2017-04-23 14:09:23April 23, 2017 14:09:2314:09Football Cup2017
สแตมฟอร์ด บริดจ์
Recap-

Japan 2-0 Australia

NgàyChủ nhàThời gian/Kết quảKháchLeagueMùa giảiSânArticleMatch Day
2017-02-01 02:45:01February 1, 20170 - 2Premier League2017
Recap-
2017-02-01 02:45:15February 1, 20171 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-01 02:45:24February 1, 20170 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-01 02:45:37February 1, 20172 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-01 02:45:57February 1, 20171 - 2Premier League2017
Recap-
2017-02-01 03:00:13February 1, 20171 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-02 02:45:46February 2, 20170 - 4Premier League2017
Recap-
2017-02-02 03:00:02February 2, 20171 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-02 03:00:14February 2, 20170 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-04 19:30:15February 4, 20173 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-04 22:00:00February 4, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-04 22:00:07February 4, 20171 - 3Premier League2017
Recap-
2017-02-04 22:00:07February 4, 20176 - 3Premier League2017
Recap-
2017-02-04 22:00:36February 4, 20172 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-04 22:00:51February 4, 20170 - 4Premier League2017
Recap-
2017-02-04 22:00:57February 4, 20171 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-05 00:30:13February 5, 20171 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-05 20:30:41February 5, 20172 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-05 21:00:37February 5, 2017 21:00:3721:00Serie A2017
Recap-
2017-02-05 21:00:54February 5, 2017 21:00:5421:00Serie A2017
Recap-
2017-02-05 23:00:41February 5, 20170 - 3Premier League2017
Recap-
2017-02-11 00:00:30February 11, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-11 22:00:04February 11, 20170 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-11 22:00:11February 11, 20171 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-11 22:00:35February 11, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-11 22:00:41February 11, 20172 - 2Premier League2017
Recap-
2017-02-11 22:00:49February 11, 20170 - 4Premier League2017
Recap-
2017-02-12 00:30:44February 12, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-12 20:30:38February 12, 20171 - 1Premier League2017
Recap-
2017-02-12 23:00:59February 12, 20172 - 0Premier League2017
Recap-
2017-02-14 03:00:24February 14, 20170 - 2Premier League2017
Recap-
2017-02-15 02:45:19February 15, 20174 - 0Uefa Champions League2017
Recap-
2017-02-15 02:45:23February 15, 20171 - 0Uefa Champions League2017
Recap-
2017-02-16 02:45:01February 16, 20175 - 1Uefa Champions League2017
Recap-
2017-02-16 02:45:13February 16, 20173 - 1Uefa Champions League2017
Recap-
2017-02-16 23:00:44February 16, 20171 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:17February 17, 20171 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:22February 17, 20171 - 2Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:25February 17, 20170 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:27February 17, 20171 - 4Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:35February 17, 20172 - 2Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:39February 17, 20174 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 01:00:51February 17, 20170 - 1Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 03:05:00February 17, 20170 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 03:05:34February 17, 20170 - 4Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-17 03:05:35February 17, 20173 - 0Uefa Europa League2017
Recap-
2017-02-18 02:30:34February 18, 20171 - 3Bundesliga2017
Recap-
2017-02-18 02:45:14February 18, 20171 - 1Ligue12017
Recap-
2017-02-18 02:45:15February 18, 20174 - 1Serie A2017
Recap-
2017-02-18 02:45:29February 18, 20174 - 1La Liga2017
Recap-
2017-02-18 18:00:02February 18, 20170 - 0V-League2017
Recap-
2017-02-18 18:00:26February 18, 20172 - 12017
Recap-
2017-02-18 18:00:31February 18, 20172 - 12017
Recap-
2017-02-18 19:00:02February 18, 20171 - 4La Liga2017
Recap-
2017-02-18 19:00:17February 18, 20171 - 2V-League2017
Recap-
2017-02-18 19:00:35February 18, 20170 - 02017
Recap-
2017-02-18 19:00:54February 18, 20171 - 22017
Recap-
2017-02-18 21:30:03February 18, 20171 - 1Bundesliga2017
Recap-
2017-02-18 21:30:03February 18, 20173 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-02-18 21:30:23February 18, 20172 - 0Bundesliga2017
Recap-
2017-02-18 21:30:24February 18, 20170 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-02-18 21:30:48February 18, 20170 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-02-18 22:15:10February 18, 20172 - 0La Liga2017
Recap-
2017-02-18 23:00:41February 18, 20172 - 0Ligue12017
Recap-
2017-02-19 00:00:48February 19, 20171 - 0Serie A2017
Recap-
2017-02-19 00:30:04February 19, 20170 - 1La Liga2017
Recap-
2017-02-19 00:30:28February 19, 20172 - 2Bundesliga2017
Recap-
2017-02-19 02:00:05February 19, 20171 - 1Ligue12017
Recap-
2017-02-19 02:00:08February 19, 20170 - 1Ligue12017
Recap-
2017-02-19 02:00:09February 19, 20171 - 0Ligue12017
Recap-
2017-02-19 02:00:34February 19, 20170 - 1Ligue12017
Recap-
2017-02-19 02:45:13February 19, 20172 - 0La Liga2017