Nếu bạn ở bện cạnh cô ấy, các bạn sẻ làm gì. Chắc là lôi cổ xuống và làm từ a>>z nhỉ.

Đừng quên chia sẻ cho bạn bè cũng xem nhé.