ĐAN MẠCH VS QUẦN ĐẢO FAROE
DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU VÀ BÀN THẮNG


Giải đấu/Cup: Giao Hữu

Ngày: 07 tháng 10 năm 2020

Kết quả trận đấu: Đan Mạch 4-0 Đảo Faroe