Thitipan Puangchan đã có một pha vào bóng bằng gầm giày với Quế Ngọc Hải.  Tuy nhiên trọng tài người Qatar đã không có một phản ứng gì trong tình huống này.