Chuyện gì đang diễn ra với Christian Eriksen. Cầu mong anh bình an.