Trong một pha không chiến Elseid Hysaj đã rơi tự do và đáp đất bằng đầu. Rất may là nhờ sự tác động của Ansaldi bên phía Torino, anh đã giảm nhẹ được phần nào chấn thương nghiêm trọng.