highlights các trận đấu của Serie A

Serie A highlights

Atalanta Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 2 | Serie A 2022-23

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 Serie A 2022-23 giữa Atalanta và AC Milan


22 Aug 2022

Serie A highlights

Salernitana Vs AS Roma: Clip bàn thắng vòng 1 | Serie A 2022-23

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 1 Serie A 2022-23 giữa Salernitana và AS Roma


15 Aug 2022

Serie A highlights

Lazio Vs Bologna: Clip bàn thắng vòng 1 | Serie A 2022-23

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 1 Serie A 2022-23 giữa Lazio và Bologna


15 Aug 2022

Serie A highlights

Lecce Vs Inter: Clip bàn thắng vòng 1 | Serie A 2022-23

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 1 Serie A 2022-23 giữa Lecce và Inter


14 Aug 2022

Serie A highlights

AC Milan Vs Udinese: Clip bàn thắng vòng 1 | Serie A 20222-23

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 1 Serie A 2022-23 giữa AC Milan và Udinese


14 Aug 2022

Serie A highlights

Spezia Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 38 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 Serie A 2021-22 giữa Spezia và Napoli


23 May 2022

Serie A highlights

Inter Milan Vs Sampdoria: Clip bàn thắng vòng 38 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 Serie A 2021-22 giữa Inter Milan và Sampdoria


23 May 2022

Serie A highlights

Sassuolo Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 38 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 Serie A 2021-22 giữa Sassuolo và AC Milan


23 May 2022

Serie A highlights

Fiorentina Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 38 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 Serie A 2021-22 giữa Fiorentina và Juventus


22 May 2022

Serie A highlights

Torino Vs As Roma: Clip bàn thắng vòng 38 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 Serie A 2021-22 giữa Torino và As Roma


21 May 2022

Serie A highlights

Juventus Vs Lazio: Clip bàn thắng vòng 37 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 37 Serie A 2021-22 giữa Juventus và Lazio


17 May 2022

Serie A highlights

Cagliari Vs Inter Milan: Clip bàn thắng vòng 37 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 37 Serie A 2021-22 giữa Cagliari và Inter Milan


16 May 2022

Serie A highlights

AC Milan Vs Atalanta: Clip bàn thắng vòng 37 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 37 Serie A 2021-22 giữa AC Milan và Atalanta


16 May 2022

Serie A highlights

Fiorentina Vs Roma: Clip bàn thắng vòng 36 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 36 Serie A 2021-22 giữa Fiorentina và Roma


10 May 2022

Serie A highlights

Torino Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 36 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 36 Serie A 2021-22 giữa Torino và Napoli


08 May 2022

Serie A highlights

Genoa Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 36 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 36 Serie A 2021-22 giữa Genoa và Juventus


07 May 2022

Serie A highlights

Inter Milan Vs Empoli: Clip bàn thắng vòng 36 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 36 Serie A 2021-22 giữa Inter Milan và Empoli


07 May 2022

Serie A highlights

Atalanta Vs Salernitana: Clip bàn thắng vòng 35 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 Serie A 2021-22 giữa Atalanta và Salernitana


03 May 2022

Serie A highlights

AC Milan Vs Fiorentina: Clip bàn thắng vòng 35 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 Serie A 2021-22 giữa AC Milan và Fiorentina


02 May 2022

Serie A highlights

Udinese vs Inter: Clip bàn thắng vòng 35 | Serie A 2021-22

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 Serie A 2021-22 giữa Udinese và Inter


02 May 2022