highlights các trận đấu của Serie A

Serie A highlights

Juventus Vs Cagliari: Clip bàn thắng vòng 8 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Serie A 2020-21 giữa Juventus và Cagliari


22 Nov 2020

Serie A highlights

Napoli Vs Sassuolo: Clip bàn thắng vòng 5 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 Serie A 2020-21 giữa Napoli và Sassuolo


02 Nov 2020

Serie A highlights

Torino Vs Lazio: Clip bàn thắng vòng 5 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 Serie A 2020-21 giữa Torino và Lazio


02 Nov 2020

Serie A highlights

Roma Vs Fiorentina: Clip bàn thắng vòng 5 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 Serie A 2020-21 giữa Roma và Fiorentina


02 Nov 2020

Serie A highlights

Spezia Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 5 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 Serie A 2020-21 giữa Spezia và Juventus


02 Nov 2020

Serie A highlights

Udinese Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 5 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 Serie A 2020-21 giữa Udinese và AC Milan


02 Nov 2020

Serie A highlights

Inter Vs Parma: Clip bàn thắng vòng 5 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 5 Serie A 2020-21 giữa Inter và Parma


01 Nov 2020

Serie A highlights

AS Roma Vs Benevento: Clip bàn thắng vòng 4 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 Serie A 2020-21 giữa Crotone và Juventus


19 Oct 2020

Serie A highlights

Crotone vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 4 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 Serie A 2020-21 giữa Crotone và Juventus


18 Oct 2020

Serie A highlights

Sampdoria vs Lazio: Clip bàn thắng vòng 4 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 Serie A 2020-21 giữa Sampdoria và Lazio


18 Oct 2020

Serie A highlights

Inter vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 4 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 Serie A 2020-21 giữa Inter và AC Milan


18 Oct 2020

Serie A highlights

Napoli vs Atalanta: Clip bàn thắng vòng 4 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 4 Serie A 2020-21 giữa Napoli và Atalanta


18 Oct 2020

Serie A highlights

AC Milan Vs Spezia: Clip bàn thắng vòng 3 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 Serie A 2020-21 giữa AC Milan và Spezia


05 Oct 2020

Serie A highlights

Lazio Vs Inter: Clip bàn thắng vòng 3 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 Serie A 2020-21 giữa Lazio và Inter


05 Oct 2020

Serie A highlights

Udinese Vs Roma: Clip bàn thắng vòng 3 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 Serie A 2020-21 giữa Udinese và Roma


04 Oct 2020

Serie A highlights

Fiorentina Vs Sampdoria: Clip bàn thắng vòng 3 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 3 Serie A 2020-21 giữa Fiorentina và Sampdoria


03 Oct 2020

Serie A highlights

AS Roma Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 2 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 Serie A 2020-21 giữa AS Roma và Juventus


28 Sep 2020

Serie A highlights

Napoli Vs Genoa: Clip bàn thắng vòng 2 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 Serie A 2020-21 giữa Napoli và Genoa


28 Sep 2020

Serie A highlights

Crotone Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 2 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 Serie A 2020-21 giữa Crotone và AC Milan


28 Sep 2020

Serie A highlights

Cagliari Vs Lazio: Clip bàn thắng vòng 2 Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 2 Serie A 2020-21 giữa Cagliari và Lazio


27 Sep 2020