highlights các trận đấu của Serie A

Serie A highlights

Juventus Vs Fiorentina: Clip bàn thắng vòng 14 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 Serie A 2020-21 giữa Juventus và Fiorentina


24 Dec 2020

Serie A highlights

Atalanta Vs AS Roma: Clip bàn thắng vòng 12 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Serie A 2020-21 giữa Atalanta và AS Roma


21 Dec 2020

Serie A highlights

Inter Milan vs Spezia: Clip bàn thắng vòng 12 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Serie A 2020-21 giữa Inter Milan và Spezia


21 Dec 2020

Serie A highlights

Parma Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 12 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Serie A 2020-21 giữa Parma và Juventus


20 Dec 2020

Serie A highlights

Roma vs Torino: Clip bàn thắng vòng 12 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Serie A 2020-21 giữa Roma và Torino


18 Dec 2020

Serie A highlights

Genoa Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 12 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Serie A 2020-21 giữa Genoa và AC Milan


17 Dec 2020

Serie A highlights

Inter Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 12 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Serie A 2020-21 giữa Inter và Napoli


17 Dec 2020

Serie A highlights

Juventus Vs Atalanta: Clip bàn thắng vòng 12 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Serie A 2020-21 giữa Juventus và Atalanta


17 Dec 2020

Serie A highlights

AC Milan Vs Parma: Clip bàn thắng vòng 11 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 Serie A 2020-21 giữa AC Milan và Parma


14 Dec 2020

Serie A highlights

Sampdoria Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 10 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 Serie A 2020-21 giữa Sampdoria và AC Milan


07 Dec 2020

Serie A highlights

Crotone Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 10 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 Serie A 2020-21 giữa Crotone và Napoli:


07 Dec 2020

Serie A highlights

Roma vs Sassuolo Calcio: Clip bàn thắng vòng 10 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 Serie A 2020-21 giữa Roma và Sassuolo Calcio


07 Dec 2020

Serie A highlights

Inter Milan Vs Bologna: Clip bàn thắng vòng 10 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 Serie A 2020-21 giữa Inter Milan và Bologna


06 Dec 2020

Serie A highlights

Juventus Vs Torino: Clip bàn thắng vòng 9 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 Serie A 2020-21 giữa Juventus 2-1 Torino


06 Dec 2020

Serie A highlights

Napoli Vs Roma: Clip bàn thắng vòng 9 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 Serie A 2020-21 giữa Napoli và Roma


30 Nov 2020

Serie A highlights

AC Milan Vs Fiorentina: Clip bàn thắng vòng 9 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 Serie A 2020-21 giữa AC Milan và Fiorentina


30 Nov 2020

Serie A highlights

Benevento Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 9 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 Serie A 2020-21 giữa Benevento và Juventus


29 Nov 2020

Serie A highlights

Napoli Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 8 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Serie A 2020-21 giữa Napoli và AC Milan


23 Nov 2020

Serie A highlights

Inter Milan Vs Torino: Clip bàn thắng vòng 8 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Serie A 2020-21 giữa Inter Milan và Torino


23 Nov 2020

Serie A highlights

AS Roma Vs Parma: Clip bàn thắng vòng 8 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Serie A 2020-21 giữa AS Roma và Parma


23 Nov 2020