highlights các trận đấu của Serie A

Serie A highlights

Inter Milan Vs Udinese: Clip bàn thắng vòng 38 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 Serie A 2020-21 giữa Inter Milan và Udinese


24 May 2021

Serie A highlights

Bologna Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 38 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 Serie A 2020-21 giữa Bologna và Juventus


24 May 2021

Serie A highlights

Atalanta Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 38 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 38 Serie A 2020-21 giữa Atalanta và AC Milan


24 May 2021

Serie A highlights

AC Milan Vs Cagliari: Clip bàn thắng vòng 37 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 37 Serie A 2020-21 giữa AC Milan và Cagliari


17 May 2021

Serie A highlights

AS Roma Vs Lazio: Clip bàn thắng vòng 37 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 37 Serie A 2020-21 giữa AS Roma và Lazio


16 May 2021

Serie A highlights

Juventus Vs Inter Milan: Clip bàn thắng vòng 37 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 37 Serie A 2020-21 giữa Juventus 2-2 Inter Milan


16 May 2021

Serie A highlights

Sassuolo Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 36 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 36 Serie A 2020-21 giữa Sassuolo và Juventus


13 May 2021

Serie A highlights

Inter Vs AS Roma: Clip bàn thắng vòng 36 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 36 Serie A 2020-21 giữa Inter và AS Roma


13 May 2021

Serie A highlights

Torino Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 36 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 36 Serie A 2020-21 giữa Torino và AC Milan


13 May 2021

Serie A highlights

Napoli Vs Udinese: Clip bàn thắng vòng 36 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 36 Serie A 2020-21 giữa Napoli và Udinese


12 May 2021

Serie A highlights

Juventus Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 35 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 Serie A 2020-21 giữa Fiorentina và Lazio


10 May 2021

Serie A highlights

Fiorentina Vs Lazio: Clip bàn thắng vòng 35 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 Serie A 2020-21 giữa Fiorentina và Lazio


09 May 2021

Serie A highlights

Inter Milan Vs Sampdoria: Clip bàn thắng vòng 35 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 Serie A 2020-21 giữa Inter Milan và Sampdoria


09 May 2021

Serie A highlights

Udinese Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 34 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 34 Serie A 2020-21 giữa AC Milan và Benevento


03 May 2021

Serie A highlights

AC Milan Vs Benevento: Clip bàn thắng vòng 34 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 34 Serie A 2020-21 giữa AC Milan và Benevento


02 May 2021

Serie A highlights

Crotone Vs Inter Milan: Clip bàn thắng vòng 34 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 34 Serie A 2020-21 giữa Crotone và Inter Milan


02 May 2021

Serie A highlights

Leicester Vs Crystal Palace: Clip bàn thắng vòng 33 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 33 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Leicester và Crystal Palace


27 Apr 2021

Serie A highlights

Torino Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 33 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 33 Serie A 2020-21 giữa Torino và Napoli


27 Apr 2021

Serie A highlights

Inter Vs Verona: Clip bàn thắng vòng 33 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 33 Serie A 2020-21 giữa Inter và Verona


26 Apr 2021

Serie A highlights

Cagliari Vs AS Roma: Clip bàn thắng vòng 33 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 Serie A 2020-21 giữa Cagliari và AS Roma


26 Apr 2021