line-icon

highlights các trận đấu của Serie A

Serie A highlights

Juventus Vs Milan: Clip bàn thắng vòng 12 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Serie A giữa Juventus và Milan


11 Nov 2019

Serie A highlights

Parma Vs As Roma: Clip bàn thắng vòng 12 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Serie A giữa Parma và As Roma


11 Nov 2019

Serie A highlights

Napoli Vs Genoa: Clip bàn thắng vòng 12 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 12 Serie A giữa Napoli và Genoa


10 Nov 2019

Serie A highlights

AC Milan Vs Lazio: Clip bàn thắng vòng 11 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 Serie A giữa AC Milan và Lazio


04 Nov 2019

Serie A highlights

Bologna Vs Inter: Clip bàn thắng vòng 11 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 Serie A giữa Bologna và Inter


03 Nov 2019

Serie A highlights

Roma Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 11 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 11 Serie A giữa Roma Vs Napoli


03 Nov 2019

Serie A highlights

AC Milan Vs SPAL: Clip bàn thắng vòng 10 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 Serie A giữa AC Milan và SPAL


01 Nov 2019

Serie A highlights

Juventus Vs Genoa: Clip bàn thắng vòng 10 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 Serie A giữa Juventus và Genoa


31 Oct 2019

Serie A highlights

Napoli Vs Atalanta: Clip bàn thắng vòng 10 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 Serie A giữa Napoli và Atalanta


31 Oct 2019

Serie A highlights

Brescia Vs Inter Milan: Clip bàn thắng vòng 10 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 10 Serie A giữa Brescia và Inter Milan


30 Oct 2019

Serie A highlights

AS Roma Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 9 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 Serie A giữa AS Roma và AC Milan


28 Oct 2019

Serie A highlights

SPAL Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 9 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 9 Serie A giữa SPAL Vs Napoli


28 Oct 2019

Serie A highlights

Inter Vs Parma: Clip bàn thắng vòng 9 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Serie A giữa Inter và Parma


27 Oct 2019

Serie A highlights

Inter Vs Parma: Clip bàn thắng vòng 9 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Serie A giữa Lecce và Juventus


27 Oct 2019

Serie A highlights

Sampdoria Vs Roma: Clip bàn thắng vòng 8 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Serie A giữa Sampdoria và Roma


22 Oct 2019

Serie A highlights

AC Milan Vs Lecce: Clip bàn thắng vòng 8 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Serie A giữa AC Milan và Lecce


21 Oct 2019

Serie A highlights

Sassuolo Vs Inter: Clip bàn thắng vòng 8 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Serie A giữa Sassuolo Vs Inter


21 Oct 2019

Serie A highlights

Juventus Vs Bologna: Clip bàn thắng vòng 8 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Serie A giữa Juventus và Bologna


20 Oct 2019

Serie A highlights

Napoli Vs Verona: Clip bàn thắng vòng 8 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 8 Serie A giữa Napoli và Verona


20 Oct 2019

Serie A highlights

Inter Milan Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 7 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 7 Serie A giữa Inter Milan và Juventus


07 Oct 2019