line-icon

highlights các trận đấu của Serie A

Serie A highlights

Sassuolo 0-0 Roma: Clip bàn thắng vòng 37 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Sassuolo và Roma vòng 37 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


20 May 2019

Serie A highlights

AC Milan 2-0 Frosinone: Clip bàn thắng vòng 37 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa AC Milan và Frosinone vòng 37 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


20 May 2019

Serie A highlights

Inter 1-1 Juventus: Clip bàn thắng vòng 34 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Inter và Juventus vòng 34 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


29 Apr 2019

Serie A highlights

SPAL 2-1 Juventus: Clip bàn thắng vòng 32 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa SPAL và Juventus vòng 32 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


14 Apr 2019

Serie A highlights

Roma 2-2 Fiorentina: Clip bàn thắng vòng 30 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Roma và Fiorentina vòng 30 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


04 Apr 2019

Serie A highlights

Cagliari 0-2 Juventus: Clip bàn thắng vòng 30 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Cagliari và Juventus vòng 30 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


03 Apr 2019

Serie A highlights

Sampdoria 1-0 AC Milan: Clip bàn thắng vòng 29 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Sampdoria và AC Milan vòng 29 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


31 Mar 2019

Serie A highlights

AC Milan 2-3 Inter: Clip bàn thắng vòng 28 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa AC Milan và Inter vòng 28 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


18 Mar 2019

Serie A highlights

Inter 2-0 SPAL: Clip bàn thắng vòng 27 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Inter và SPAL vòng 27 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


11 Mar 2019

Serie A highlights

Sassuolo 1-1 Napoli: Clip bàn thắng vòng 27 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Sassuolo và Napoli vòng 27 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


11 Mar 2019

Serie A highlights

Napoli 1-2 Juventus: Clip bàn thắng vòng 26 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Napoli và Juventus vòng 26 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


04 Mar 2019

Serie A highlights

Bologna 0-1 Juventus: Clip bàn thắng vòng 25 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Bologna và Juventus vòng 25 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


25 Feb 2019

Serie A highlights

Frosinone 2-3 Roma: Clip bàn thắng vòng 25 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Frosinone và Roma vòng 25 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


24 Feb 2019

Serie A highlights

Juventus 3-0 Frosinone: Clip bàn thắng vòng 24 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Juventus và Frosinone vòng 24 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


16 Feb 2019

Serie A highlights

Torino 1-0 Inter: Clip bàn thắng vòng 21 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Torino và Inter vòng 21 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


28 Jan 2019

Serie A highlights

Lazio 1-2 Juventus: Clip bàn thắng vòng 21 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Lazio và Juventus vòng 21 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


28 Jan 2019

Serie A highlights

Juventus 2-1 Sampdoria: Clip bàn thắng vòng 19 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Juventus và Sampdoria vòng 19 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


30 Dec 2018

Serie A highlights

Inter 1-0 Napoli: Clip bàn thắng vòng 18 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Inter và Napoli vòng 18 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


27 Dec 2018

Serie A highlights

Atalanta 2-2 Juventus: Clip bàn thắng vòng 18 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Atalanta và Juventus vòng 18 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


27 Dec 2018

Serie A highlights

Fiorentina 0-3 Juventus: Clip bàn thắng vòng 13 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Fiorentina và Juventus vòng 14 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


02 Dec 2018