line-icon

highlights các trận đấu của Serie A

Serie A highlights

Juventus 2-1 Sampdoria: Clip bàn thắng vòng 19 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Juventus và Sampdoria vòng 19 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


30 Dec 2018

Serie A highlights

Inter 1-0 Napoli: Clip bàn thắng vòng 18 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Inter và Napoli vòng 18 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


27 Dec 2018

Serie A highlights

Atalanta 2-2 Juventus: Clip bàn thắng vòng 18 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Atalanta và Juventus vòng 18 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


27 Dec 2018

Serie A highlights

Fiorentina 0-3 Juventus: Clip bàn thắng vòng 13 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Fiorentina và Juventus vòng 14 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


02 Dec 2018

Serie A highlights

Juventus 2-0 SPAL: Clip bàn thắng vòng 13 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa AC Milan và Juventus vòng 12 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


26 Nov 2018

Serie A highlights

AC Milan 0-2 Juventus: Clip bàn thắng vòng 12 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa AC Milan và Juventus vòng 12 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


12 Nov 2018

Serie A highlights

Udinese 1-0 AC Milan: Clip bàn thắng vòng 11 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Udinese và AC Milan vòng 11 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


05 Nov 2018

Serie A highlights

Lazio 0-3 Inter Milan: Clip bàn thắng vòng 10 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Lazio và Inter Milan vòng 10 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


30 Oct 2018

Serie A highlights

Napoli 1-1 Roma : Clip bàn thắng vòng 10 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Napoli và Roma vòng 10 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


29 Oct 2018

Serie ASerie A highlights

Empoli 1-2 Juventus : Clip bàn thắng vòng 10 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Empoli và Juventus vòng 10 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


29 Oct 2018

Serie A highlights

Milan 3-1 Chievo : Clip bàn thắng vòng 8 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Milan và Chievo vòng 8 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


08 Oct 2018

Serie A highlights

Udinese 0-2 Juventus : Clip bàn thắng vòng 8 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Udinese và Juventus vòng 8 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


07 Oct 2018

Serie A highlights

Roma 3-1 Lazio : Clip bàn thắng vòng 6 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Roma và Lazio vòng 7 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


30 Sep 2018

Serie A highlights

Juventus 2-0 Bologna : Clip bàn thắng vòng 6 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Juventus và Bologna vòng 6 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


27 Sep 2018

Serie A highlights

Inter 2-1 Fiorentina: Clip bàn thắng vòng 6 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Inter và Fiorentina vòng 6 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


26 Sep 2018

Serie A highlights

Frosinone 0-2 Juventus: Clip bàn thắng vòng 5 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Frosinone và Juventus vòng 5 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


24 Sep 2018

Serie A highlights

Sampdoria 0-1 Inter Milan: Clip bàn thắng vòng 5 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Sampdoria và Inter Milan vòng 5 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


23 Sep 2018

Serie A highlights

AC Milan 2-1 Roma: Clip bàn thắng vòng 3 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa AC Milan và Roma vòng 3 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


02 Sep 2018

Serie A highlights

AS Roma 3-3 Atalanta: Clip bàn thắng vòng 2 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa AS Roma và Atalanta vòng 2 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


28 Aug 2018

Serie A highlights

Inter 2-2 Torino: Clip bàn thắng vòng 2 Serie A.

Điểm nhấn và Clip bàn thắng trận đấu giữa Inter và Torino vòng 2 giải vô địch quốc gia Italia (mùa giải 2018-2019)


27 Aug 2018