highlights các trận đấu của Serie A

Serie A highlights

Juventus Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 35 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 Serie A 2020-21 giữa Fiorentina và Lazio


10 May 2021

Serie A highlights

Fiorentina Vs Lazio: Clip bàn thắng vòng 35 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 Serie A 2020-21 giữa Fiorentina và Lazio


09 May 2021

Serie A highlights

Inter Milan Vs Sampdoria: Clip bàn thắng vòng 35 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 35 Serie A 2020-21 giữa Inter Milan và Sampdoria


09 May 2021

Serie A highlights

Udinese Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 34 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 34 Serie A 2020-21 giữa AC Milan và Benevento


03 May 2021

Serie A highlights

AC Milan Vs Benevento: Clip bàn thắng vòng 34 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 34 Serie A 2020-21 giữa AC Milan và Benevento


02 May 2021

Serie A highlights

Crotone Vs Inter Milan: Clip bàn thắng vòng 34 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 34 Serie A 2020-21 giữa Crotone và Inter Milan


02 May 2021

Serie A highlights

Leicester Vs Crystal Palace: Clip bàn thắng vòng 33 ngoại hạng Anh 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 33 ngoại hạng Anh 2020-21 giữa Leicester và Crystal Palace


27 Apr 2021

Serie A highlights

Torino Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 33 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 33 Serie A 2020-21 giữa Torino và Napoli


27 Apr 2021

Serie A highlights

Inter Vs Verona: Clip bàn thắng vòng 33 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 33 Serie A 2020-21 giữa Inter và Verona


26 Apr 2021

Serie A highlights

Cagliari Vs AS Roma: Clip bàn thắng vòng 33 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 Serie A 2020-21 giữa Cagliari và AS Roma


26 Apr 2021

Serie A highlights

Fiorentina Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 33 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 Serie A 2020-21 giữa Fiorentina và Juventus


26 Apr 2021

Serie A highlights

Spezia Vs Inter: Clip bàn thắng vòng 32 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 Serie A 2020-21 giữa Spezia và Inter


22 Apr 2021

Serie A highlights

AC Milan Vs Sassuolo: Clip bàn thắng vòng 32 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 Serie A 2020-21 giữa AC Milan và Sassuolo


22 Apr 2021

Serie A highlights

Juventus Vs Parma: Clip bàn thắng vòng 32 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 32 Serie A 2020-21 giữa Juventus và Parma


22 Apr 2021

Serie A highlights

Napoli Vs Inter: Clip bàn thắng vòng 31 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 31 Serie A 2020-21 giữa Napoli và Inter


19 Apr 2021

Serie A highlights

Atalanta Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 31 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 31 Serie A 2020-21 giữa Atalanta và Juventus


19 Apr 2021

Serie A highlights

AC Milan Vs Genoa: Clip bàn thắng vòng 31 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 31 Serie A 2020-21 giữa AC Milan và Genoa


19 Apr 2021

Serie A highlights

AS Roma Vs Bologna: Clip bàn thắng vòng 30 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 Serie A 2020-21 giữa AS Roma và Bologna


12 Apr 2021

Serie A highlights

Sampdoria Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 30 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 Serie A 2020-21 giữa Sampdoria và Napoli


12 Apr 2021

Serie A highlights

Juventus Vs Genoa: Clip bàn thắng vòng 30 | Serie A 2020-21

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 Serie A 2020-21 giữa Juventus và Genoa


12 Apr 2021