line-icon

highlights các trận đấu của Serie A

Serie A highlights

Roma Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 19 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 Serie A giữa Roma và Juventus


13 Jan 2020

Serie A highlights

Inter Vs Atalanta: Clip bàn thắng vòng 19 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 Serie A giữa Inter và Atalanta


13 Jan 2020

Serie A highlights

Lazio Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 19 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 19 Serie A giữa Lazio và Napoli


13 Jan 2020

Serie A highlights

Napoli Vs Inter Milan: Clip bàn thắng vòng 18 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 Serie A giữa Napoli và Inter Milan


08 Jan 2020

Serie A highlights

AC Milan Vs Sampdoria: Clip bàn thắng vòng 18 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 Serie A giữa AC Milan và Sampdoria


08 Jan 2020

Serie A highlights

Juventus Vs Cagliari: Clip bàn thắng vòng 18 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 18 Serie A giữa Juventus và Cagliari


08 Jan 2020

Serie A highlights

Sassuolo Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 17 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 17 Serie A giữa Sassuolo và Napoli


23 Dec 2019

Serie A highlights

Atalanta Vs Milan: Clip bàn thắng vòng 17 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 17 Serie A giữa Atalanta và Milan


23 Dec 2019

Serie A highlights

Inter Vs Genoa: Clip bàn thắng vòng 17 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 17 Serie A giữa Inter và Genoa


22 Dec 2019

Serie A highlights

Sampdoria Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 17 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 Serie A giữa Sampdoria và Juventus


19 Dec 2019

Serie A highlights

Juventus Vs Udinese: Clip bàn thắng vòng 16 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 Serie A giữa Juventus và Udinese


16 Dec 2019

Serie A highlights

Fiorentina Vs Inter Milan: Clip bàn thắng vòng 16 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 Serie A giữa Fiorentina và Inter Milan


16 Dec 2019

Serie A highlights

Napoli Vs Parma: Clip bàn thắng vòng 16 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 Serie A giữa Napoli và Parma


16 Dec 2019

Serie A highlights

AS Roma Vs SPAL: Clip bàn thắng vòng 16 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 16 Serie A giữa AS Roma và SPAL


16 Dec 2019

Serie A highlights

Bologna Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 15 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 Serie A giữa Bologna và AC Milan


09 Dec 2019

Serie A highlights

Lazio Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 15 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 Serie A giữa Lazio và Juventus


08 Dec 2019

Serie A highlights

Udinese Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 15 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 Serie A giữa Udinese và Napoli


08 Dec 2019

Serie A highlights

Inter Milan Vs Roma: Clip bàn thắng vòng 15 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 15 Serie A giữa Inter và SPAL


07 Dec 2019

Serie A highlights

Inter Vs SPAL: Clip bàn thắng vòng 14 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 Serie A giữa Inter và SPAL


02 Dec 2019

Serie A highlights

Juventus Vs Sassuolo: Clip bàn thắng vòng 14 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 14 Serie A giữa Juventus và Sassuolo


02 Dec 2019