highlights các trận đấu của Serie A

Serie A highlights

Napoli Vs Roma: Clip bàn thắng vòng 30 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 Serie A giữa Napoli và Roma


06 Jul 2020

Serie A highlights

Inter Vs Bologna: Clip bàn thắng vòng 30 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 Serie A giữa Inter và Bologna


06 Jul 2020

Serie A highlights

Juventus Vs Torino: Clip bàn thắng vòng 30 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 Serie A giữa Juventus và Torino


05 Jul 2020

Serie A highlights

Lazio Vs Milan: Clip bàn thắng vòng 30 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 30 Serie A giữa Lazio và Milan


05 Jul 2020

Serie A highlights

AS Roma Vs Udinese: Clip bàn thắng vòng 29 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 Serie A giữa AS Roma và Udinese


03 Jul 2020

Serie A highlights

Atalanta Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 29 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 Serie A giữa Atalanta và Atalanta Vs NapoliNapoli


03 Jul 2020

Serie A highlights

Verona Vs Parma: Clip bàn thắng vòng 29 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 Serie A giữa Verona và Parma


02 Jul 2020

Serie A highlights

Spal Vs AC Milan: Clip bàn thắng vòng 29 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 Serie A giữa Spal và AC Milan


02 Jul 2020

Serie A highlights

Inter Milan Vs Brescia: Clip bàn thắng vòng 29 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 Serie A giữa Inter Milan và Brescia


02 Jul 2020

Serie A highlights

Genoa Vs Juventus: Clip bàn thắng vòng 29 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 Serie A giữa Genoa và Juventus


01 Jul 2020

Serie A highlights

Torino Vs Lazio: Clip bàn thắng vòng 29 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 29 Serie A giữa Torino và Lazio


01 Jul 2020

Serie A highlights

Parma Vs Inter: Clip bàn thắng vòng 28 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 28 Serie A giữa Parma và Inter


29 Jun 2020

Serie A highlights

Napoli Vs Spal: Clip bàn thắng vòng 28 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 28 Serie A giữa Napoli và Spal


29 Jun 2020

Serie A highlights

AC Milan Vs AS Roma: Clip bàn thắng vòng 28 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 28 Serie A giữa AC Milan và AS Roma


29 Jun 2020

Serie A highlights

Lazio Vs Fiorentina: Clip bàn thắng vòng 28 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 28 Serie A giữa Inter Milan và Sassuolo


28 Jun 2020

Serie A highlights

Juventus Vs Lecce: Clip bàn thắng vòng 28 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 28 Serie A giữa Inter Milan và Sassuolo


27 Jun 2020

Serie A highlights

Inter Milan Vs Sassuolo: Clip bàn thắng vòng 27 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 27 Serie A giữa Inter Milan và Sassuolo


25 Jun 2020

Serie A highlights

Roma Vs Sampdoria: Clip bàn thắng vòng 27 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 27 Serie A giữa Roma và Sampdoria


25 Jun 2020

Serie A highlights

Torino Vs Udinese: Clip bàn thắng vòng 27 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 27 Serie A giữa Torino và Udinese


24 Jun 2020

Serie A highlights

Verona Vs Napoli: Clip bàn thắng vòng 27 Serie A

Diễn biến trận đấu và clip bàn thắng trận lượt trận thứ 27 Serie A giữa Verona và Napoli


24 Jun 2020