BỈ VS BỜ BIỂN NGÀ
DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU VÀ BÀN THẮNG


Giải đấu/Cup: Giao Hữu

Ngày: 08 tháng 10 năm 2020

Kết quả trận đấu: Bỉ 1-1 Bờ Biển Ngà