ARGENTINA VS CHILE
DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU VÀ BÀN THẮNG


Giải đấu/ Cup: World Cup 2022

Ngày: 04 tháng 06 năm 2021

Kết quả trận đấu: Argentina và Chile